Elstödet - en orättvisa av stora mått! En Protestlista!

En protestlista mot det orättvisa elstödet! Dela och sprid!


Jag själv arbetar privat på ett handelsföretag som certifierad elhandlare och är boende i Norrland/Jämtland. Tycker jag är väl insatt i hushållens och företagens utmaningar och fått ta del av många berättelser den senaste tiden.
Jag har även suttit i riksdagens näringsutskott det senaste året och haft god insyn i hushållens och företagens ökade energikostnader. Jag har träffat många i min roll.

Elstödet som ska kompensera hushåll och företag för höga kostnader har tyvärr hamnat helt fel. Stödet lovades vara klart redan den 1 november för att inte drabba hushåll och med efterföljande konkurser över hela Sverige av den nuvarande regeringen under hela valrörelsen.
Detta kommer nu ske tidigast i februari och endast till hushållen i första läget.
Företagen i hela Sverige har kraftigt emotsagt sig detta och organisationen Företagarna varnar för fler varsel om inte elprisstödet kommer nu!
Allt är fortfarande mycket osäkert.
Det finns flera orättvisor i stödet och som slår mycket fel.

Ett stöd är nödvändigt för alla men utformningen och vilka det träffar äger nuvarande regering helt själv.

Ett stöd ska vara utformat så att det faktiskt stödjer de som är utsatta oavsett om det är ett hushåll eller företag och oavsett vart man bor och befinner sig i vårt Sverige.

1. Stödet beräknas retroaktivt men gäller framåt vilket innebär att många som haft bostad och flyttat före 17 nov ej får ta del av stödet trots att de kanske flyttat p.g.a höga elkostnader. Stödet utbetalas till tidigare ägare som ej betalat räkningen.

2. Stödet utgår endast till södra Sverige, område 3 och 4. Ej till Norrland som avser område 1 och 2. Detta trots att elkostnaderna är mycket höga nu och så även företag /hushåll som haft timbaserade priser har haft höga kostnader som de ej kunnat styra över långt tidigare och att de haft högre kostnader än många än södra Sverige.

3. Ingen hänsyn tas till kommuner, sjukhus, företag eller för den delen privata hushåll som haft låsta elpriser och ej drabbats. Vi har för att ta några exempel Trelleborgs kommun som betalat 15,3 miljoner under perioden och får ersättning med 25 miljoner. Vi har Karlskrona kommun som betalat 31 miljoner och får stöd på 33 miljoner. Vi har Locum som hanterar sjukhus i Stockholm som skriver i sin årsredovisning att de ej drabbats p.g.a långa låsta priser. Det finns mängder av exempel och företag som får miljontals pengar utöver det de faktiskt betalat extra i stöd. Detta trots de ej drabbats.

4. Att "rika" personer liksom de som har det sämre ställt får samma stöd kan väl vara ok. Men när man ser slottsliknande exempel med utomhuspooler, herrgårdar och stora företagsägare som själva blivit intervjuad säger att de själva inte blivit påverkade så hamnar inte heller stöden där de behövs mest. Flera av de rikaste är miljardärer och med på Forbes lista över världens rikaste! Detta späder kraftigt på ojämlikheten.

5. Företag boende i område 3 och 4 har också drabbats olika hårt, så även nuvarande stöd som slår olika på både hushållen och företagen och bör anpassas.
Vi har sett exempel på personer/företag som har sin elkostnad endast på dagen och ska då få ex. 79 öre i stöd. Sedan andra personer/företag som haft sin elkostnad mestadels på kväll/natt som haft betydligt lägre kostnad. Trots detta så blir ersättningen lika.
Ett högkostnadsskydd som det var tänkt och som sades under valrörelsen hade varit mer rättvist för hela Sverige och träffat de som faktiskt drabbats.
Detta har bland annat gjorts i Norge och fungerat väl och länge.

6. Ingen hänsyn tas till kundens nätkostnad. Det skiljer så mycket som 1 kr/kwh mellan Bergs kommun i Jämtland och Mölndals kommun utanför Göteborg. På top 10-listan över dyraste nätkostnaderna i Sverige är hela 5 kommuner endast från Jämtlands län trots att de är några av de mest producerande kommunerna av vatten-/vindkraft i hela Sverige. Ragunda kommun är 3:e störst i Sverige.

7. Ingen hänsyn tas till att det till facto är kallare i Norrland. I Aftonbladet så påpekade en Kiruna-bo detta och nämnde att de hade mer än dubbelt så hög förbrukning än en villa i skåne på grund av att det helt enkelt är kallare. Ingen hänsyn tas till detta i det elstöd som nu påvisats.

8. Att kommuner, sjukhus och företag i Norrland ej får ta del av stödet trots att många har rörliga priser och att ca 30% av användarna i söder har låsta priser bidrar till den orättvisa som påvisas av denna regering. Att inte ta hela Sverige i sin famn är anmärkningsvärt.
Konkurserna ökar även mest i Norrland och detta uppror handlar om att hela Sverige ska leva och kunna lita på riksdag och sin regering i svåra tider att alla kan känna sin tro på de politiska beslut som tas.

Det finns såväl toppmoderater i Skåne som toppsocialdemokrater från Norrland som är överens. Valsveket är inte ok. Förslaget från SvK kan med lätthet göras om och att stödet träffar hela Sverige och för de som haft haft det tuffast. Norge fick detta på plats fort och så kan även vi i Sverige. Priserna nu är extremt höga och riskerar drabba många mycket hårt. Då  är det lätt att säga att Norrland kan kanske få stöd, men det kan då vara alldeles för sent. Detta gäller även södra Sverige som nu endast har 79 öre i stöd när elpriserna pendlat mellan 2-5 kr.

Skriv under du också för det orättvisa elupproret.

PS. Du kan säkert ha synpunkter på vissa delar i detta och finna andra orättvisor. Det är bara att fortsätta skriva dina erfarenheter om detta och dina funderingar och tankar oavsett vart du bor i vårt avlånga land.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anders Frimert lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...