Egna elevdatorer till eleverna i Avesta Kommun

7A på Åvestadalskolan vill precis som våra kompisar i andra kommuner ha egna elevdatorer när man går på högstadiet, eftersom det skulle underlätta våra studier tex vid hemstudier (i covid-19 tider), det blir lättare att hålla reda på våra inlämningsuppgifter, lektionsanteckningar och läxor samt att det också underlättar för de elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Idag saknas det datorer på skolan vilket kan leda till att vi får svårt att använda datorer i vårt kommande arbetsliv. Datorer ska vara ett naturligt arbetsredskap år 2020!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Vide Lindahl överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook