Duveds camping bör utvecklas för allmäna intressen!

DIN RÖST ÄR VIKTIG!

Var med och påverka Duveds framtid.  

Det finns planer för en stor bostadsexploatering av området som idag är Duveds Camping. 

Duveds Byförenings styrelse är positiv till utveckling av vår by, men ifrågasätter denna exploatering. Vi anser att detta strider mot de tydliga riktlinjer som har framkommit, från byborna, vid tidigare möten om Duveds framtid.  

Vi ser området runt skolan, idrottshallen och fotbollsplanen som mark lämplig att utveckla för allmänna intressen. I första hand barn- och ungdomsidrott samt friluftsliv. Tänk ishockeyplan, badhus eller kulturhus/museum.

Genom att skriva under denna namninsamling stödjer du Duveds Byförening som vill verka för att området vid campingen utvecklas för det allmäna intresset.


Duveds byförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Duveds byförening överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook