Dra inte ned stödet till Kvinnojouren i Östersund/Jämtland

Upprop för Kvinnojouren

Förra året sades Kvinnojourens avtal med kommunerna i Jämtlands län upp. Nu vill Sociala samrådsgruppen halvera bidraget http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtlandsnytt/kvinnojouren-far-halverat-bidrag.

Samtidigt har det kommit alltfler kvinnor och barn som behöver stöd till Kvinnojouren. År 2013 inkom bland annat 4 272 stödsamtal på telefon; 84 samtal i veckan. De förde 26 personliga samtal med kvinnor i veckan, följde med
kvinnor på möten, rättegångar med mera fem gånger per vecka. 45 kvinnor och 56 barn bodde på jouren under året. Personal och frivilliga jobbar flexibelt och ser till att finnas på jouren de tider det behövs mest, oavsett om det är kväll
eller helg. Myndigheter kan nå kvinnojouren dygnet runt vid akuta kvinnofridsärenden.

Kvinnofridscentrum har också en viktig verksamhet men den kompletterar Kvinnojouren och kan inte
ersätta denna.

Sociala samrådsgruppen tycks även öppna möjligheten för att kvinnojourens verksamhet kan läggas ut på entreprenad. Det vore en respektlös hantering av den kunskap som jourrörelsen utvecklat genom systerskap och tät kontakt med utsatta kvinnor.

Vi kräver att stödet till kvinnojouren ska finnas kvar och att kommunerna tar fram en långsiktig lösning för att garantera Kvinnojourens verksamhet.

Vi accepterar inte att neddragningar görs på våldsutsatta kvinnor och barns bekostnad.

http://kvinnojour.nu/