De 2 barnfamiljerna lämnas kvar när de 6 grannarna köps ut - miljöskandalen i Mariebo fortsätter

Jag som skriver under denna namninsamling vill att de 2 barnfamiljerna i kvarteret Obygden i Mariebo ska få sina hus inlösta också av Jönköpings kommun så att även de kan gå vidare i sina liv.

*************************************************************

Tänk dig in i följande:

Jönköpings kommun gjorde detaljplanen 1979 för kvarteret Obygden i Mariebo och som sedan godkändes av Länsstyrelsen 1982. Därefter gav kommunen bland annat lov för att spränga i berget samt lov att stycka av tomter och bygglov för nya hus på den förorenade marken, detta utan att sanera marken efter den rivna kemtvätten. 

Du och din maka/make flyttar in i kvarteret Obygden i Mariebo 2013 med era 2 små barn. Er familjedröm slår in. Familjen lånar några miljoner för husköpet vilket är vanligt. Men redan då visste Jönköpings kommun om hur farliga gifterna var när det började flytta in barnfamiljer i kvarteret 2013. De andra fastighetsägarna i kvarteret uppmanade Jönköpings kommun redan då att informera de ev. blivande fastighetsägarna om problematiken med gifterna. Men det lät man bli.

Redan hösten 2013 när denna miljöskandal uppdagades borde alla fastighetsägare ha fått lämna sina fastigheter omedelbart med hjälp av kommunen. Om detta hade varit en arbetsplats med så farligt höga provresultat som man har funnit så hade ett skyddsombud stängt denna arbetsplats med omedelbar verkan.

Under 2017 görs ytterligare provtagningar och mätningar i kvarteret Obygden och det hittas extremt höga värden av 8 miljögifter som anses kunna vara cancerogena- & mutagena nervgifter.  

Under nästan 10 år har dessa utredningar pågått med Jönköpings kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och SGU. Det är många fastighetsägare som har blivit sjuka eller rent av dött i för tidig ålder där.

Det är många vuxna och barn som inte kunnat odla ätbart i marken pga gifterna. Eller kunnat plocka smultron i pallkragar och äpplen eller plommon från träden. Man har inte fått gräva alls i området. Ett förbud har funnits mot detta i alla dessa år. Men hur är det möjligt att Jönköpings kommun tyckt att det ens varit fullt normalt att ha låtit alla drabbade bo kvar med tanke på hälsoriskerna?

16 maj 2022 informerar Jönköpings kommun att 6 av de 8 drabbade fastighetsägarna kommer att bli inlösta inom ett år efter värdering gjorts mm. De 2 kvarvarande barnfamiljerna lämnas utanför trots att även de har uppmätta gifter i grundvattnet, dricksvattnet och även gifthalter i källarna. Familjerna spolar vattnet konstant med öppna kranar. Det är en metod för att minska halterna av gift i dricksvattnet genom att hela tiden hålla vattnet i rörelse.

Enligt FN:s barnkonvention och svensk grundlag ska barn leva i en giftfri miljö. De 2 drabbade barnfamiljernas 4 barn är mellan 2 och 8 år.

Familjedrömmen är minst sagt krossad då dessa 2 barnfamiljer sitter fast med bostadslån på miljonbelopp och ett fastighetsvärde på 0 kr. Mardrömsscenariot för de 2 barnfamiljerna som det ser ut just nu är att leva kvar i ovissheten med gifter i vattnet samtidigt som det pågår en enorm rivning, undersökningar och sanering på tomterna intill.

Jönköpings kommun – se nu till att lova lösa ut de 2 barnfamiljerna också snarast. Detta är inte ok!    

Stort tack för stödet!

Med vänliga hälsningar
Camilla Edberg

Gå gärna med i fb-gruppen "Kommuninvånarnas intresse för Jönköpings kommuns politik"