Utlys klimatnödläge! Chalmers tekniska högskola

klimatnödläge3.jpg

Påven, FN:s fd. generalsekreterare, ledande klimatforskare - röster världen över höjs för att erkänna den krissituation vi nu befinner oss i. Bristols universitet blev nyligen den första akademiska institutionen att utlysa nödläge, vi yrkar för att Chalmers följer utvecklingen.

Chalmers tekniska högskola bör:

1. Utlysa klimatnödläge
2. Kommunicera till studenter och personal och varför detta är nödvändigt
3. Handla i enighet med situationens allvar

Att utlösa nödläge kommer inte lösa våra problem, med det kan skapa en kollektiv vilja att faktiskt försöka. För att säkra vår framtid måste vi först erkänna den krissituation som redan är här.

Låt oss ta ställning, tillsammans.

För en hållbar framtid
Avancez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

Vill du veta mer om vaför vi gör detta?

Vi har 3 synnerligen oroande punkter som vi bett skolledningen kommentera. 

Forsätt skrolla för att ta del av dessa!

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parisavtalet är otillräckligt

Summan av alla nationers åtaganden beräknas leda till mer än 3 graders uppvärmning.

Nationer ser inte ut att hålla sina åtaganden, utsläppen ökar globalt.

Modeller baseras på att i framtiden utveckla system för att binda enorma mängder koldioxid.

Modeller baseras på endast 66% säkerhet, vid “säkra” nivåer kvarstår risk för kollaps.

Källa: Warming Projections Global Update 2018, Climate Action Tracker
Källa: Less than 2 °C warming by 2100 unlikely, Nature Climate Change
Källa: Emissions are still rising: ramp up the cuts, Nature
Källa: IPCC special report - Global Warming of 1.5ºC

 

2. Risk för systematisk underskattning av IPCC

IPPC måste arbeta enligt konservativ logik med lång tidfördröjning för att inkludera ny forskning.

IPCC saknar tillgång till fullt utvecklade modeller för system av positiva återkopplingar.

Betydande risk att underlag för målsättningar och åtaganden är otillräckligt.

 

3. Universiteten gör inte vad som krävs

Universitetens utsläpp minskar inte.

Vi upplever att universiteten inte kommunicerar de allvarliga brister som påpekas ovan.

Vi upplever att en betydande del av personal inte har vetskap om de punkter som påpekas ovan.

Framtida utsläppsminskningar och åtaganden bör adressera samtliga av dessa punkter.

Vi konstaterar att universiteten ännu inte gör vad som krävs för att säkra studenters framtid.

Källa: Chalmers hållbarhetsrapport 2017, 2018
Källa: Miljöledning i staten 2018, Naturvårdsverket

 

Vi har gett skolan fram till den 14e maj att se över vårt förslag. Klimatnödläge bör utlysas före vårterminens slut.