bygg om väg 153 och väg 154

Väg 153 och 154 är trafikfarliga och i uselt skick. Varje dag färdas människor till skolor, arbete och handel i området. Butiken Gekås har ca 5 miljoner besökare varje till detta tillkommer anställda och varutransporter. Nu ligger inte bara Gekås i området boende, arbetare, skolor, fabriker och affärer i mängder. Alla dessa måste färdas på dessa vägar dessutom tillkommer  förbipasserande turister, transporter på väg till eller från kusten. Incidenter och olyckor inträffar tyvärr så gott som dagligen. Något måste göras nu. Vi vill att vägverket tänker om och sätter dessa vägar på sin prio 1 lista. Dessutom bör vägverket ta in kringboendes åsikter för en så bra lösning som möjligt.