Bygg inte bort ännu fler allmänna parkeringar i Kärrtorp. (Holmögaddsvägen).

Stadsbyggnadskontoret planerar att bygga bort parkeringsutrymmena på Holmögaddsvägen i Kärrtorp (Diarienr:2021-08302) . Många som är beroende av bil kommer därmed förlora parkeringsmöjligheterna här i området. Flera andra allmänna parkeringar har redan byggts bort i Kärrtorp på senare tid och kvar finns ett fåtal platser. Vid det återstående parkeringsområdet vid busstorget i centrum, har dessutom platser tagits bort vid ombyggnationerna av torget. 

Samtidigt byggs/finns planerat att bygga bostäder i området. Arkövägen ca 100 lgh, Söderarmsvägen ca 75 lgh, Söderarmsvägen studentbostäder ca 400 lgh, Lågskärsvägen, Nytorpsgärde, Kärrtorps IP ca 600 lgh, Ystadsvägen/Understensvägen studentbostäder, Fäholmaskogen ca 375 lgh, Holmögaddsvägen 70 lgh. Behovet av parkeringar kommer öka i och med förtätandet av området. (Dessutom för studentlägenheter anordnas endast handikapp-parkering och besöksparkering).

Att ta bort ännu fler parkeringar drabbar bl.a. de yrkeskategorier som är helt beroende av att ha bil i arbetet eller till och från pga obekväma arbetstider/plats. Det påverkar dem som är helt beroende av bil för att få ihop arbetsliv och vardag och för att, i vissa fall, ens kunna bo kvar i området. Använder vi bilen dagtid i arbetet måste vi kunna parkera i Kärrtorp under natten. Då parkeringen ligger i anslutning till en skola kan det även komma att påverka vårdnadshavare, personal och barnens säkerhet i trafiken. De vårdnadshavare som inte har något annat alternativ än att lämna av sina barn på skolan måste kunna fortsätta att göra det säkert. 

Dessa parkeringsplatser behövs för de som inte har privat parkering, bor i villa/radhus med tillhörande parkeringar eller bor i föreningar som inte har tillräckligt med plaster eller möjlighet att anlägga fler. Idag är det väldigt svårt att hitta parkering i området, särskilt vissa årstider (datumparkering) och vissa tider på dygnet. Det skapar även en väldig otrygghet att inte kunna parkera i närheten av sitt hem vid vissa tider på dygnet och behöva gå långa sträckor i mörkret.   

Enligt trafikborgarrådet ska elbilstrafiken dominera i Stockholm år 2030. Enligt honom kommer det inte att kunna bli en elbilsplats längs varje trottoar och då kommer behovet av anlagda p-platser att bli ännu större! 

Skärmavbild_2022-01-10_kl._22_.34_.13_.png

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Frida Ra lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...