Bygg färdigt cykel- och gångväg på Sigtunahalvön!

Bygg färdigt cykel- och gångväg mellan Sigtuna - Knivsta. Halva sträckan har Knivsta redan byggt!

Vill du kunna cykla och gå säkert längs väg 263?

Hundratals lastbilar och tusental bilar trafikerar Sigunahalvön och gör det till en av de farligaste vägarna i landet med tung trafik. Hagha hembygdsförening samt representanter i landsbygdsrådet kampanjar för fler gång- och cykelvägar på Sigtunahalvön och vi fortsätter kampanja tills alla kan cykla, promenera och jogga säkert på Sigtunahalvön.

Nu när Knivsta fått sin gång och cykelväg, som går från Vassunda till Knivsta är det ett bra tillfälle att sammankoppla kommunerna. Vi vill ha en levande landsbygd med säkra gång och cykelvägar.  

Vi vill därmed samla in så mycket namn vi kan till Sigtuna Kommun som ett led i detta arbete. Vi försöker även påverka så att busshållplatserna blir säkrare.

Vi ger inte upp, så skriv under!

Vill du veta mer om Hagha hembygdsförening, gå in på www.hagahembygdsförening.se/  


Hagha Hembygdsförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Hagha Hembygdsförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...