Buss 113. Bibehållen sträckning till Blackebergs gård

Till SL, Stockholms lokaltrafik

Buss 113.

Angående beskedet att buss 113 sträckning till Blackebergs gård försvinner!

Hej. Vi som är boende längs den sträcka som berörs mellan Islandstorget och Blackebergs gård skulle vilja yttra oss i frågan och med en namnlista påvisa att vi tycker att det är ett förhastat och dåligt beslut.

Bakgrund:

Blackeberg är ett omtyckt område i västerort som gränsar till Grimsta naturreservat och ett stenkast till Mälaren. Sedan 2006 har en exploatering av Blackeberg skett med byggnation av Brf Mälarbacken (25 lgh) och därefter byggde Familjebostäder 72 lgh mellan Mälarbackens vård och omsorgsboende och Mälaren. 2012–2013 byggde Stena 320 nya lgh, Brf Ängbypark 2 35 lgh, Brf Ängbypark 6 19 lgh. Blackebergs bostadsbestånd ökade med 10 procent i ett område som ligger en bit från tunnelbanan och som nås med bil eller gående genom parkvägar.

Bussens betydelse för området:

Blackeberg är fantastiskt för barnfamiljer med närheten till natur och all grönska som finns i området. Att klara sig utan egen bil är också en möjlighet dels för stressade barnfamiljer där hämtning och lämning på förskolor möjliggörs med bussen, dels äldre som har svårt att gå längre sträckor samt att bussen underlättar för alla de skolbarn i området som själva behöver ta sig till och från skolan under terminen. Området ligger en bra bit från Blackebergs tunnelbana vilket gör det mörkt och otäckt att behöva gå från tunnelbanan på kvällstid och under vinterhalvåret. Inte minst eftersom det förekommit överfall längs gångsträckan. Då har buss 113 bidragit till trygghet.

Faktorer för glest reseunderlag:

Coronapandemin under 2020 har inneburit att ansvarsfulla medborgare tagit stort ansvar för att begränsa smittspridning. Många har jobbat hemifrån och många har undvikit lokaltrafiken. Skillnaden på antalet resenärer har varit stor – just av anledningen att ansvarstagandet varit stort. Att beslut kommer nu på grund av sviktande resenärsunderlag känns därför särskilt orättvist!

Sammanfattningsvis:

Att låta bussen fortsätta fram till Blackebergs gård underlättar livet för områdets boende. Det hjälper personal och besökare till Mälarbackens vård- och omsorgsboende, övriga medborgare att på ett smidigt sätt få tillgång till naturen, Ljunglöfska slottets konferens och Västerorts aktivitetscenter. Dessutom med ett miljövänligt och tryggt alternativ. Att låta bussen vända vid Islandstorget är ett beslut som påverkar boende och miljön på ett negativt sätt och vi vill här med lämna över en lista med namnunderskrifter från oss medborgare det berör.

Vi vill även fortsättningsvis erbjudas möjligheten att åka buss till Blackebergs gård. Vi ser fram emot er respons. Vänligen, vi som åker buss 113 till och från Blackebergs gård.

Namninsamling för buss 113 fulla sträckning till Blackebergs gård återinförs:

Berörda av beslutet:

Stena fastigheters fastighetsbestånd på 320 lgh.

Familjebostäders fastighetsbestånd på 72 lgh.

Brf Ängbypark 2 fastighetsbestånd på 35 lgh.

Brf Ängbypark 6 fastighetsbestånd på 19 lgh.

Brf Nio längor fastighetsbestånd på 100 lgh.

Brf Mälarbacken fastighetsbestånd 25 lgh.

Primulas fastigheter på Porthansvägen.

Personal på Mälarbackens vård och omsorgsboende.

Besökare till Mälarbackens vård och omsorgsboende.

Ljunglöfska slottets konferensanläggning.

Blackebergs aktivitetscenter.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Tobias Klintberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...