De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Skydda de ideella tjej- och kvinnojourerna!

CASHA INTE IN PÅ KVINNORS UTSATTHET! Tänk dig att att en (manlig) entreprenör startar en kvinnojour och ett skyddat boende för kvinnor. Han får stora summor av kommunen för att skydda och hjälpa kvinnor. Han blir rik på att skydda och hjälpa kvinnor. Han kan anställa män som ska skydda och hjälpa kvinnor, män som skapar stor otrygghet för dessa utsatta kvinnor. Han kan driva sitt skyddade boende utan tillräcklig tillsyn och kunskap från kvinnojoursrörelsen. Detta kommer snart bli verklighet, om

Skapad: 2019-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5786 5696
24 timmar 925 903

Rädda Igelboda Stationshus

Igelboda stationshus vill SL riva. Nu har Landstinget låtit huset förfalla, Kommunen skulle besluta om ett vite men beslutet har skjutits på framtiden? Vi vill rädda huset som är en del i Saltsjöbanans själ.Huset kan användas till mötesplats för oss som bor här i Saltsjöbaden. För ett antal år sedan beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att neka SL rivningslov för Igelboda station. Beslutet överklagades till både Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen men beslutet höll sig med hä

Skapad: 2019-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 221 219
24 timmar 148 147

JA för markkabel, NEJ till luftedning i Sörmland

SSAB har för avsikt att minska användandet av fossila bränslen vid deras stålframställning och ersätta det med miljövänlig el. De vill konstruera en ny slags smältugn som kräver stora mängder elenergi. För att försörja denna ugn med el som enl plan ska vara driftklar år 2026 har vattenfall planer på att bygga en 2x130kV kraftledning mellan elstationen Hedenlunda i Flens kommun & SSAB i Oxelösund,  LÄNK: Samrådsunderlag från Vattenfall Det finns alternativa stråk som den tänkta ledningen skal

Skapad: 2019-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1003 988
24 timmar 152 146

Vi som tycker att Malou är en ovärdig journalist

Vi har fått bevittna denna så kallade journalist göra narr av icke vitas konstnärskap samt efternamn. Hon har vid upprepade tillfällen projecerat sitt eget narrativ på konstnärer istället för att lyssna på vad dem egentligen har att berätta om sitt konstnärskap. Utöver detta har hon nu senast skildrat två olika aktuella rappare utifrån rasprofilering. Då hon hade den 17 åriga greekazo i soffan bad hon honom att ta ansvar för sina våldsamma texter och ifrågasatte hans intentioner - Medan när den

Skapad: 2019-12-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 284 279
24 timmar 135 134

Rädda Hjällbo bibliotek från nedläggning!

Hjällbo bibliotek hotas av nedläggning efter sparåtgärdsförslag. Den budget för 2020 som antogs av Göteborgs stads kommunfullmäktige den 13 november i år innebär stora sparåtgärder för staden och för Kulturförvaltningen. Ett av sparåtgärdsförslagen för kulturförvaltningen innebär stängning av sex bibliotek - däribland Hjällbo bibliotek.  En nedläggning av Hjällbo bibliotek skulle innebära stora negativa konsekvenser för närområdet och dess invånare. Hjällbo är ett av stadens mest socioekonomiskt

Skapad: 2019-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2316 2281
24 timmar 130 129

Vi kräver att Region Norrbotten ändrar förlossningsrutinerna för igångsättning!

Region Norrbotten meddelade nyligen att de avvaktar med nya förlossningsrutiner trots ny information genom Swepis-studien (sambandet mellan sen igångsättning och dödfött barn). Först vid eventuellt nya nationella riktlinjer kommer region Norrbotten ändra vecka för igångsättning. Vi KRÄVER att regionen ser över sitt beslut och ÄNDRAR rutinerna redan NU.

Skapad: 2019-12-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2345 2323
24 timmar 92 90

Låt kristna flyktingar få sina rättigheter

Till Migrationsverket   Mitt ibland oss finns människor som lämnat islam och bekänner sig till Jesus. De lever med hot om att utvisas till länder där detta är ett brott som kan bestraffas med tortyr, död etc. På Migrationsverket får de höra att det är riskfritt att återvända till dessa länder för de kan vara kristna i hemlighet. Men den kristna tron kan inte låta bli att påverka livet, relationer och samhället. Sverige står bakom europakonventionen och FNs deklaration om mänsliga rättigheter att

Skapad: 2019-12-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 302 300
24 timmar 84 82

Igångsättning av förlossningar senast v.41!

Jag skriver under denna namninsamling för att förhindra att fler friska barn dör på grund av för lång överburen graviditet. För mig är det en självklarhet att förlossning ska ske senast i vecka 41 för alla gravida kvinnor i Sverige. Att flertal barn om året dör på grund av för sen igångsättning i Sverige är inte okej. Det finns forskning som visar på att barn är färdigutvecklade redan i v. 37 och att det blir medicinska följder för bebisar som går över till v.42 då moderkakans funktion slutat fu

Skapad: 2019-12-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 220 219
24 timmar 64 63

Vi vill ha Solpunktens familjecentral kvar i Åby

Torsdag 12/12 var vi ett flertal besvikna och oroliga föräldrar som under vårt besök på solpunktens öppnaförskola möttes av en artikel i NT där Kikki Liljeblad uttalat sig om att vår familjecentral ska stängas.Under dagen försökte jag hitta beslutet, som just nu inte finns.Besparingar kommer ske men att vår fina familjecentral i Åby ska stängas är inget vi (hoppas att vi är MÅNGA fler) kan acceptera. Det vi kan göra för att visa hur viktig solpunktens familjecentral med Jenny och Miriam är för o

Skapad: 2019-12-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 216 215
24 timmar 32 31

Rädda Kärra bibliotek (2020)!

Kärra bibliotek hotas av nedläggning efter sparåtgärdsförslag. Den budget för 2020 som antogs av Göteborgs stads kommunfullmäktige den 13 november i år innebär stora sparåtgärder för staden och för Kulturförvaltningen. Ett av sparåtgärdsförslagen för kulturförvaltningen innebär stängning av sex bibliotek - däribland Kärra bibliotek.  En nedläggning av Kärra bibliotek skulle innebära stora negativa konsekvenser för närområdet och dess invånare. Kärra är ett levande samhälle med många barn & u

Skapad: 2019-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 729 718
24 timmar 31 31Facebook