Årets mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi vill ha en moské i Hjällbo

Majoriteten av oss som bor i Hjällbo, Göteborg är Muslimer. Vi vill bygga en lokal där vi kan vara och som också är öppen för alla människor. Islam är fredens religion tvärt emot vad många tror i Sverige! Låt oss visa och förklara detta för alla dem som bor i Sverige.Vi vill att alla skall lära känna varandra och inse att vi kan umgås tillsammans.(Märk väl att att alla typer av berusningsmedel är förbjudna och de som är påverkade av sådant kommer att avvisas.)Trots att vi Muslimer är i majoritet

Skapad: 2019-09-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 550 528
2020 292 285

Rädda Norra Hage förkola

Enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad 200123 har kommunen beslutat inte bygga upp Norra Hage förskola på ny plats då det enligt deras prognoser ska bli färre barn i Viken. I stället ska marken säljas till en privat aktör (SBB) som planerar att bygga en förskola som ska hyras till en annan privat aktör. Vi föräldrar till barn på Norra Hage protesterar mot detta beslut och önskar genom denna namnlista påverka kommunens politiker att välja en väg som bevarar Norra Hage som organisation och försk

Skapad: 2020-01-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 281 277
2020 281 277

Krav för att Sverige (folkhälsomyndigheten) Bla förbjuder alla flyg mellan kina och sverige förutom de som skickas för kontrollerad evakuering och karantän! Såsom de flesta andra länder i världen!!

Denna namninsamling vill användas för att genom folkets röst framtvinga striktare förhållningssätt för att förhindra att Coronaviruset får spridning i Sverige. De flesta länder i världen har förbjudit alla flygresor till och från Kina utöver de evakueringar de själva ombesörjer med efterföljande obligatorisk karantän ofta i anpassade militära faciliteter.  Sverige har dagliga flygningar mellan Sverige & Kina och de som landar i Sverige på våra flygplatser åker som oss andra i flygbussar, tax

Skapad: 2020-02-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 278 272
2020 278 272

Hjälp våra ungdomar i Tuve att fritidsgården ska vara öppet fler kvällar i veckan!

Syftet är att ungdomarna prioriteras och uppmärksammas i Tuve av kommunen och politiker. Våra ungdomar i Tuve har ett stort behov av att fritidsgården hålls öppen fler kvällar i veckan än bara tisdagar. Namninsamlingen kommer att skickas till den ansvarige politikern som tillhör Norra Hisingen.  

Skapad: 2020-01-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 271 270
2020 271 270

Servera mer husmanskost åt våra barn på förskolan. Så att de orkar växa, utvecklas och leka hela dagarna

Servera mer husmanskost åt våra små barn på förskolan. De ska orka hela dagen lång, de växer, lär sig nya saker och leker hela dagarna på förskolan. Våra barn har inte valt att bli vegetarianer. Barnen vill äta god mat som de är vana vid. I skolan kan de välja för att där finns det alltid en alternativ rätt, ibland två. Att prova nya saker kan vara läskigt och de gör barnen gärna, men på förskolan är du tvungen att äta den nya maten som inte alls passade och då väljer barnen att lever på knäckeb

Skapad: 2020-02-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 270 269
2020 269 269

INGET SKATTEFINANSIERAT BIDRAG BÖR GÅ TILL JEHOVAS VITTNEN

Insändare skriven av Johanna McCormick publicerad på SvD Debatt 191108. Anser du också att inget skattefinansierat bidrag bör gå till Jehovas vittnen så skriv gärna under och dela namninsamlingen som är öppen för alla.  https://www.svd.se/fel-att-ge-statsbidrag-till-jehovas-vittnen   ”Fel att ge statsbidrag till Jehovas vittnen”   Jehovas vittnen är en organisation vars grundläggande struktur bygger på kontroll och bestraffning. Det är högst problematiskt att regeringen nu på nytt tillåter stat

Skapad: 2019-11-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1105 1066
2020 277 265

För en förskola/skola fri från mikrovågsstrålning/trådlös teknik!

SKRIV PÅ FÖR VÅRA BARNS HÄLSA! Europarådet för mänskliga rättigheter sade så här i resolution 1815 redan 2011: 8.3. angående skydd av barn:   8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;  8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i s

Skapad: 2019-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 683 666
2020 257 254

Inte ett barn till skall fara illa - inte ett barn till skall dö!

Inte ett barn till ska fara illa – inte ett barn till ska dö!   Det räcker nu. Det är dags att stifta lagstiftning som ser till barnets rätt till välmående, kärlek och trygghet. Till en grundläggande lagstadgad rätt som alla barn bör ha rätt till! Tyvärr ser det inte ut på detta vis för hundratals och tusen tals barn idag. Barn som far illa. De föds in i familjer som säkert vill väl men som inte har förmåga! Barn som bevittnar och som själva blir utsatta för trauman, våld, hot, slag, sparkar, so

Skapad: 2020-02-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 250 247
2020 250 247

Vi som önskar en busslinje till Nedersta!

Vi är en grupp medlemmar som önskar att Region Stockholm (SL)/Haninge Kommun sätter in en busslinje mellan nybyggda Nedersta trädgårdsstad och Västerhaninge station.  Historia:För ca 15 år sedan trafikerade linje 844 sin sista tur upp till Nedersta, till vändslingan som ligger vid infarten Murarvägen. Den varade mellan 1997 och 2004 och var på den tiden SL's kortaste busslinje med endast tre hållplatser. År 2004 la SL ned busslinjen då för få resenärer reste med linjen. Den hade helt enkelt för

Skapad: 2020-01-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 249 245
2020 249 245

Slå vakt om Köpings kulturbebyggelse - Tunadal

Gällande SBN § 153 SBN au § 141, Dnr 431/2019 X 8, Rivningslov, Rivning av enbostadshus från samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 19 december 2019. Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden med Ola Saaw i spetsen har beslutat att utrangera det lilla som återstår av det kulturhistoriska Tunadal. Beslutet grundas på ett partiskt utlåtande, gällande fastigheternas beskaffenhet, från den presumtiva byggherren. Därtill påstås att allmänintresset är lågt. Syfte Detta upprop har för avsikt att påvisa

Skapad: 2020-01-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 249 245
2020 249 245Facebook