Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa avvecklingen av koloniområde I Landskrona kommun

Skapad: 2024-05-01 Statistik

Stoppa hotet om nedläggning av varmvattenbassängen i Lund!

Skapad: 2024-05-02 Statistik

Rädda Medis!

Skapad: 2024-05-13 Statistik

Rädda Vårbergsgeriatriken

Skapad: 2024-05-17 Statistik

Rädda Språkförskolan i Ljungby!

Skapad: 2024-05-04 Statistik

Nej till sammanslagning av förskolor i Billeberga och Tågarp

Skapad: 2024-05-06 Statistik

Låt dövblinda Evelina får tillbaka sitt tolkstöd och assistans

Skapad: 2024-05-01 Statistik

Stoppa nedskärningarna i Vaxholms skolor!

Skapad: 2024-02-08 Statistik

Protest mot nedmonteringen av personal och kompetens i Bromöllas skolor och förskolor!

Skapad: 2024-05-17 Statistik

Gratis / lättillgängliga mensskydd på Göteborgs Universitet (NY insamling 2024)

Skapad: 2024-05-15 Statistik

Bevara Iljansbodaskolan som F-6 !

Skapad: 2024-05-01 Statistik

Rädda Åkeshovs Gröna Lunga

Skapad: 2024-05-21 Statistik

Rädda Simonstorps förskola!

Skapad: 2024-05-12 Statistik

Nej till en tredje fotbollsplan utanför TSK's klubbstuga!

Skapad: 2024-04-30 Statistik

Återinför TANGO på Gröna Lund

Skapad: 2024-05-29 Statistik

Öppna förskolan FÅR INTE läggas ner - Enköping

Skapad: 2024-05-22 Statistik

Cafétomten Långbropark - Bygg inte sönder Långbro Park

Skapad: 2024-05-07 Statistik

Behåll Pål som lärare på Skarpatorp!

Skapad: 2024-05-23 Statistik

Namninsamling mot införande av tidtabell på Embarsundslinjen

Skapad: 2024-05-26 Statistik

Ändra tillbaka tiderna för 15h-barn på förskolorna i Nora kommun

Skapad: 2024-05-18 Statistik