BRING BACK THE PING PONG TABLE AT STDH

NU ÄR DET NOG!

 

Pingisbordet och timmar av glädje har blivit berövat alla elever på STDH. Nu startar vi en protest för att få tillbaka det igen. Pingis är ju trots allt världens enda demokratiska sport!

 

För ett friska leverne och ett rikare liv

//

FFFPPF

(Förenad Front För Ping-Pong Främjandet)