BREV TILL REGERINGEN

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition BREV TILL REGERINGEN.


Gäst

#1

2013-03-19 20:09

DÄRFÖR MISSLYCKAS SOCIALISM:

En ekonomiprofessor vid ett universitet gjorde ett uttalande om att han aldrig hade underkänd en enda studerande förr, men att han nyligen underkänt en hel klass. Den klassen hade insisterat på att socialismen fungerade och att ingen skulle vara fattig och ingen skulle vara rik, en total jämlikhet skulle råda.

Professorn sade då, "OK, vi gör ett experiment i denna klass. Samtliga betyg kommer att räknas ihop och genomsnittet på allas betyg blir betyget som alla får. Med andra ord, ingen kommer att få "IG" och ingen kommer att få ” MVG”.

Efter det första testet var betygen i genomsnitt "VG" viket alla också fick. De elever som studerade hårt var upprörda och de studenter som studerade lite var nöjda. Det andra testet närmade sig, de elever som studerat lite innan, studerade ännu mindre, och de som studerat hårt bestämde sig att de ville åka snålskjuts också så att även de studerade lite.

Det andra testets genomsnitt var ”godkänd”. Ingen var nöjd!

På det tredje testet var genomsnittet ”underkänd”.

Terminen fortsatte och proverna avlöste varandra. Betygen ökade aldrig. Resultatet blev att alla var missnöjda på varandra. Stora konflikter bröt ut. Vänner slutade vara vänner. Ingen ville studera till förmån för någon annan.

Till deras stora förvåning misslyckades alla i kursen och professorn berättade för dem att socialismen också slutligen skulle misslyckas, eftersom när belöningen är stor, är strävan att lyckas bra, men när regeringen tar bort alla belöningar, kommer ingen att försöka eller ha viljan att lyckas. Så enkelt är det bara.

1. Du kan inte lagstifta de fattiga till välstånd genom att lagstifta de rika ur välstånd. Det är fattigdomen som ska bekämpas inte rikedomen.

2. Vad en person får utan att arbeta för, måste en annan person arbeta för utan att få något.

3. Regeringen kan inte ge någon något, som regeringen inte först tar ifrån någon.

4. Du kan inte föröka rikedom genom att dela den!

5. När hälften av folket får för sig att de inte behöver arbeta därför den andra halvan kommer att ta hand om dem, och när den andra hälften inser att någon annan kommer att få vad de arbetar för, då det är början till slutet av varje

Gäst

#2

2013-03-19 20:46

Christian Bengtsson