BRÄNDÖ BIBLIOTEK SKALL EJ STÄNGAS!

Vi vill bevara biblioteksverksamheten i bibliotekshuset på Brändö! 

Biblioteket är en viktig plats för oss brändöbor och även människor

som bor i Vikinga, Storviken, Dragnäsbäck och Gerby-Västervik. Hit kommer även många från centrum. Det är lätt att komma för alla. Barnfamiljer, daghemsbarn, skolelever, studerande, invandrare, äldre människor känner sig välkomna för att låna , läsa, studera, lära sig nya saker, använda datorer, träffa bekanta och vänner.

Biblioteksbussen kan aldrig ersätta detta bibliotek! Inte heller tidningsläsesalen!

Man skall inte glömma att Vasa universitet finns på brändö!

Det skall  byggas bald hem för 2 000 invånare!!


Rauni Raukola/Palosaaren asukasyhdistys - Brändö stadsdelsförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Rauni Raukola/Palosaaren asukasyhdistys - Brändö stadsdelsförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...