BOJKOTTA NÄTODLAD LAX!

BOJKOTTA NÄTODLAD LAX!

Bakom den så ofta upprepade frasen att lax är bra mat som man ska äta tre gånger per vecka döljer sig en avskyvärd sanning. Genom att köpa lax som odlats i öppna kassar (nersänkta nät i vattnet) stöder man förgiftning och övergödning av haven, man stöder djurplågeri och man stöder att de vilda lax- och öringpopulationerna hotas av negativ genetisk påverkan och av allvarlig populationsminskning med risk för utrotning.

Laxlus plågar och dödar
Ett av de mycket stora problemen med laxodling i öppna kassar är att metoden gynnar kräftdjuret laxlus som ökar kraftigt i antal och ger svåra angrepp [1.4]. Drabbade fiskar dör eller får sårskador då de i princip äts levande av laxlusen och de skadas även av lusbekämpningen [1.3] t ex vid behandling med varmvatten [1.2]. Laxlusen drabbar även vildlevande lax och öring och utgör ett hot mot populationerna [1.4]. Man kan redan nu se en påtaglig minskning av de vilda bestånden [2.1][2.2] [2.3]. I älven Vosso i Norge har man transporterat smolt ut ur fjorden för att undvika laxlusangrepp men man har ännu inte lyckats få en livskraftig vild population [2.4].

corin2red1.jpg
Laxlusangripen sårig fisk i skotsk odling. Foto: Corin Smith

Se fler bilder från laxodlingen 
Varning för  obehagliga bilder.
Se även video från norsk laxodling, referens [1.2]

För att bekämpa laxlusen använder man diverse metoder med t ex gifter som teflubenzuron och diflubenzuron vilka hindrar skalbildningen hos kräftdjur [3.1] [3.2]. Med en annan metod badar man levande fiskar i väteperoxid (blekmedel). Väteperoxid har visat sig döda räkor även i mycket låga koncentrationer [4.1] [4.2] [4.3]. För bekämpning i "ekologiska" odlingar fiskar man istället upp stora mängder rensfisk som äter laxlusen men trots alla åtgärder kvarstår problemet. Laxlusen har utvecklat resistens [4.4] mot olika bekämpningsmetoder och nu har man också sett en allt större förekomst av genomskinlig laxlus som rensfiskarna har svårare att upptäcka [5].

2017 dog 53 miljoner laxar i kassarna [1.1]. De miljontals rensfiskar som används i "ekologisk" odling dör till nära 100%.

Rensfiskar innebär en risk för sjukdomsöverföring mellan arterna i odlingarna [7.3] [7.4] och rymningar från kassarna har orsakat negativ genetisk påverkan på de vilda rensfiskpopulationerna [7.5] [9.2]. På motsvarande sätt utgör odlade laxar som rymmer ett hot mot de vilda laxpopulationerna [9.1]. För att försöka lösa problemet med laxrymningar har man genom genreglering och genmanipulationen fått fram sterila honor [8]. Detta är enligt vår mening inte är en acceptabel lösning. Dels löser det inte de övriga problemen med odlingarna dels kan fisk som produceras av människan aldrig utgöra ett acceptabelt alternativ till en livskraftig vild population med naturlig genetisk variation.

Vi menar att istället för att lägga resurser på kamp mot laxlusen bör man bygga ut den mer miljö- och djurvänliga landbaserade odlingen. Tekniken finns och används på flera håll, t ex av Gårdsfisk [6].

Hav och mat förgiftas
Laxen anses som hälsosam mat eftersom den är fet och innehåller Omega 3. Den ökade andelen vegetabiliskt foder har sedan flera år minskat Omega 3-halten i odlad lax [10.1] [10.2] så det argumentet har fått mindre tyngd idag. Men lax är ändå en fet fisk och just för att den är fet så är den också en källa till diverse gifter som anrikas i ekosystemet. Laxen innehåller mer gifter än t ex hamburgare, rent kött och mjölk. [11]. När du äter lax äter du alltså inte bara Omega 3 utan också gifter som dioxin, arsenik, etoxikin mm [14].

Dioxin är enligt WHO ett allvarligt gift [12.1] förknippat med stora hälsorisker. Den försämring av spermiekvalitet hos män i västvärlden som har noterats [12.2] [12.3] omnämns redan i en studie från 2007 där man anger dioxin som orsak till problemet [12.4]. Arsenik kommer från hönsfjädrar som man mal till fodermjöl [13]. Etoxikin är ett giftigt flamskyddsmedel som tillsätts fodret för att förhindra att det antänds under transport. Ämnet togs ursprungligen fram för att hålla bildäck mjuka.

Inga gränsvärden finns för etoxikin i fisk trots att det finns för andra livsmedel t o m för exotisk mat som t ex sniglar [14].

Genom att skriva på detta upprop visar jag min önskan att all laxodling i öppna kassar upphör och att jag vill se dem ersatta med miljömässigt hållbara landbaserade odlingar. Jag kommer att bojkotta lax som odlats i öppna kassar till förmån för miljön, för en värdig djurhållning och för framtida generationers rätt till levande hav.

VattenVäktare/ Ya Andersson, fil dr marin ekotoxikologi
vattenvaktare@agrion.se

 

Referenser

[1.1] https://www.fiskejournalen.se/siffror-vid-frodin-rattegangen-53-miljoner-laxar-dog-kassar/

[1.2] https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/norsk-laxodling-f%C3%A5r-h%C3%A5rd-kritik-11841250

[1.3] https://www.fiskejournalen.se/omfattande-laxdod-i-norska-odlingar/

[1.4] https://www.imr.no/temasider/parasitter/lus/lakselus/nb-no

[2.1] https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2475746/1449.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2.2] https://www.fiskejournalen.se/mangder-av-vildlax-drabbas-av-lus/?fbclid=IwAR3ei-9JT7RIVf5iGxXqvTYxIqABpd_t7rnlYhbHqY59gdDKCKpPYv9PgYM

[2.3] https://www.nrk.no/sognogfjordane/_-lakselusa-drap-nesten-all-villakssmolten-1.13925757

[2.4] https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=63893&fbclid=IwAR1IsnFJ7GQBwPc8h2WtqkhXLlbt03qfRRLBesND8giLEErfw57HL3JJYVc

[3.1] https://www.imr.no/hi/nyheter/2018/januar/lusemiddel-forte-til-dodelighet-hos-strandreker

[3.2] http://www.imr.no/filarkiv/2013/01/hi-rapp_2-2013.pdf/nb-no

[4.1] https://www.nrk.no/trondelag/ny-forskning-viser-at-lusegiften-hydrogenperoksid-er-langt-farligere-for-miljoet-enn-antatt-1.14196994

[4.2] https://www.fiskejournalen.se/norsk-laxodling-hotar-rakan/?fbclid=IwAR2DeaZvkr3upl_1yM4G9C_CUAtGya1dQeNGxFkGmny0PMWcpraFtJn4--Y

[4.3]https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/267746/Sprak=null

[4.4] https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/resistens_mot_legemidler_hos_lakselus_2016.25980

[5] https://www.kyst.no/article/potensielt-dramatisk-nytt-lakselus-funn/?fbclid=IwAR2zJ1o2TZO-BYJM5QeDDjxAVlM2aPJTP2d21ltYuBDMmysX1VHeE_d3vBc

[6] https://www.gardsfisk.se/

[7.3] https://www.harvestmagazine.no/artikkel/sjomatnasjonen-del-8-oppdrettsnaeringens-martyrer

[7.4] https://www.vetnett.no/norsk-veterinartidsskrift-nr-2-2018

[7.5] https://www.havet.nu/havsutsikt/?d=3590

[8] https://genteknik.nu/gm_lax/

[9.1] https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2435442

[9.2] http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/mars/gronngylthybrid

[10.1] https://www.nrk.no/livsstil/lite-omega-3-i-oppdrettslaks-1.7487978

[10.2] https://www.testfakta.se/sv/livsmedel/article/omega-3-halten-i-laxfile-varierar

[11] https://www.testfakta.se/sv/odlad-lax/article/forbjudet-bekampningsmedel-i-odlad-lax?fbclid=IwAR1UXZS59JLTFK6-h2FdVSrav4FYDotY4n7cHnQNiroxj9tlbPZg2SFF_ms

[12.1] https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health

[12.2] https://academic.oup.com/humupd/article/23/6/646/4035689

[12.3] https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/allt-farre-spermier

[12.4] https://www.nrk.no/urix/dioksiner-skader-mannens-saed-1.2899319

[13] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969711014306?via%3Dihub&fbclid=IwAR2onv67eIqsen820KD5xOd4_LpdTHzZDaRj5ngwzm60-Ov3S7NzMJ1-_Q0

[14] https://www.testfakta.se/sv/odlad-lax/article/forbjudet-bekampningsmedel-i-odlad-lax

 


VattenVäktare/Sylvia Andersson Fil dr marin ekotoxikologi    Kontakta namninsamlingens skapare