Boendeparkering kvar på hela Norr Mälarstrand

Skriv under här om du vill protestera mot att Stockholms Parkering tar bort boendeparkeringen på stora delar av Norr Mälarstrand from. 1 mars 2023.

Denna namninsamling kommer att överlämnas till ansvariga politiker på Stockholms Parkering och Stockholm Stad.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna-Cari Gund lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...