Bevaracygnaeus

BEVARA ÅK 6 I CYGNAEUS LÅGSTADIESKOLA!

Vi undertecknade har med bestörtning tagit del av utbildningsverkets planer på att flytta Cygnaeus (och 4 andra lågstadies) åk 6 till det stora högstadium som bildas av att Lönkan och Norsens högstadier slås ihop år 2014. Vi accepterar inte detta, av följande orsaker:

- Välfungerande pedagogiska helheter (Cygnaeus!) slås sönder.

- Pedagogiska motiveringarna saknas helt.

- Tryggheten och inlärningsmiljön för eleverna i åk 6 försämras.

- Ett jättestort högstadie är en försämring: undersökningarna visar (Tiede-lehti 2/2012) att särskilt pojkar med 7 i medeltal har allvarliga inlärnings- och anpassningsvårigheter i stora skolor.

- Yngre elever hamnar som spelknappar för att man vill skapa färre och större gymnasier.

Måndagen den 19 mars kl 18-20 har utbildningsverket informationstillfälle för Södra disktriktes vårnadshavare i Cygnaeus-skolan. Där överlämnas adressen till representanterna av utbildningsverket.