Bevara Växjö campus!

Bevara Växjö campus!

For english, scroll down!

För att simplifiera Växjö campus, kan det beskrivas likt en underbar bubbla. 
Växjö campus är en stadsdel i sig som omsluter universitetet där flera tusen studenter har sina krypin. Denna form av campus är olikt någon annan studentstad i hela Sverige. Att universitetet, studentpubar, nationer, alla studentlägenheter ligger på samma område och allt inom gångavstånd. Föreningar bedriver kickoffer på ängarna som finns. När våren tittar fram runt krönet flyttar folket ut från bibliotetek och ut på ängarna för att studera. Under vårkvällarna fylls ängarna med människor som vill grilla och umgås. Ängarna skulle kort kunna beskrivas likt en samlingsplats.

Denna fantastiska bubbla, där studenter trivs, umgås och har kommit att älska, är på väg bort. För att lägga alla korten på bordet, har Heimstaden planerat att bygga två stora hyreshus med 94 nya hyresrätter, mitt på Tufvanängen. Bra tänker vissa, även jag, till en början. För lägenheter behövs, människor måste ha någonstans att bo. Tyvärr är dessa två hyreshusen planerade att byggas mitt på, kanske den mest uppskattade och använda ängen på hela campusområdet. 

Nu kanske någon tänker, "men vad är problemet med de?", och det ska jag förklara. 

  • Husen skulle kunna innebära slutet för studentlivet som vi känner till idag.
  • Lägenheterna i husen kommer vara tillgänliga för alla, inte enbart studenter.
  • Byggs dessa hus, påverkas 3 olika föreningar vars kickoff riskeras att försvinna. Kickoff-veckan är symbolisk och i princip helig för studenter, inte enbart i Växjö utan i hela landet.
  • Växjö campus valborgsfirande tillsammans med många andra mindre event bedrivs på denna äng. Dessa kommer att behöva flyttas och riskerar även att försvinna då Tufvanängen har praktiskt taget ett perfekt geografiskt läge för kvällsol. Ängen rymmer även väldigt mycket människor samt att scener lätt kan ställas upp för uppträdande där el finns tillgängligt i närheten.
  • Att studenterna inte integrerar sig i staden Växjö har sina för och nackdelar. Självklart ser du inte studenter ute på nattlivet i stan i någon större utsträckning. Allt studenterna behöver finns inom gångavstånd från campusområdet. Men det är just därför campusområdet är vad det är, vår älskade bubbla. 
  • Går du ut i området och frågar studenterna vad de tycker om campus, kommer de onekligen lägga stor vikt i hur stämningen av att det bara bor studenter i området styr studentlivet.

Bilden nedan är tagen under valborgsfirandet på Tufvanäsängen.Valborg1.jpg

Skriv under, hjälp Växjö campus studenter att bevara dessa älskade grönområdena och allt de medför. Istället kanske borde de redan existerande husen byggas på höjden? Växjö campus är vår bubbla, där studenter trivs tillsammans och ett relativt nytt studentliv fodras och utvecklas till något stort. Hjälp oss att bevara det!

__________________________________________________________

Protect Växjö Campus!

Växjö Campus can be described as a wonderful bubble. A bubble that Heimstaden seemingly want to burst.

Campus is a neighborhood which encloses the university where several thousand students’ lives. We have the university, our student pubs, the student nations and all sorts of different accommodations for students in the same area with everything within walking distance. This form of a campus is not like any other student-city in Sweden and therefore, it should be preserved in its special sense. The different student associations conduct their kick-offs all around campus and Tufvanängen is one of the most crowded meadows during the kick-off week. When the spring lurks around the corner, the students move out of the library to study outside all over Campus. During Spring, the meadows are filled with people who want to barbecue and socialize which means that the different meadows could be described as a gathering place, or THE gathering place on Campus.

This amazing bubble which we love is on the brink to perish. Heimstaden has planned to build two large apartment buildings with 94 new rental apartments, in the middle of Tufvanängen. The initial thought is that this is a good thing since we need apartments for the students’ who decide to study at LNU. Unfortunately, these two apartment buildings are planned to be built in the middle of the probably most appreciated meadow on Campus. The second big issue with the planned construction of the new apartments is that they will be available for everyone to rent, not just students. Which exceeds the purpose of having a Campus.