Bevara våra små skolor i Lund och By!!

628D19D5-2692-444B-B173-90EF2F1CB4F3.jpegBildningsförvaltningen i Avesta kommun har dagen innan påsklovet presenterat ett förslag att Lund skola ska läggas ner och även By skolas mellanstadie.

Varför ska man lägga ner skolor på landsbygden? I kommunens vision 2030 står det att vi har en levande landsbygd? Ingår inte skolan där? Vad ska vara levande? Våra lärare har tydliga mål och gör vår vardag rolig och utmanande. Vi har en kultur att det ska vara kul att lära sig nya saker och att prestera på proven. På den här skolan blir man sedd, hörd och alla som jobbar här ser till att vi känner oss trygga. När vi lämnar skolan och ska börja högstadiet är vi väl förberedda och trygga med vad vi lärt oss.
Maten i vår skola är helt fantastisk och vår mattant Birgitta har till och med fått pris för det. Jag gissar att By skola har lika bra mat som oss. 

Vi har friluftsliv på schemat där vi bl.a. får lära oss hur man paddlar kanot och hur man använder ett triangia kök. Låt inte kommunen stänga ner våra småskolor på landsbygden.
Vi barn är framtiden så stöd oss med att skriva under ett namn. Tack