Bevara vår skola i Loftahammar

Bakgrund: I rådande stund står skolan i Loftahammar inför en allt större utmaning. Vår skola, som utgör hjärtat i vårt samhälle och tryggheten hos våra barn, hotas av nedläggning på grund av olika ekonomiska och strukturella faktorer. Varje barn har rätt till en kvalitativ utbildning och att vår skola i Loftahammar spelar en avgörande roll för vår orts framtid. Därför har vi startat den här namninsamlingen för att bevara skolan i Loftahammar.

Vårt syfte: Syftet med vår namninsamling är att samla in stöd från föräldrar, åretomboende, turister och sommarstugeägare över hela landet som delar vår oro över skolans framtid i Loftahammar. Vi vill övertyga beslutsfattare på alla nivåer att prioritera och investera i vår skola i Loftahammar för att säkerställa att de fortsätter att erbjuda en högkvalitativ utbildning och fungera som ett centrum för vår ort.

Varför är detta viktigt?

  1. Bibehållen livskvalitet: Skolorna på landsbygden är ofta navet i små samhällen, och deras existens är avgörande för att bevara en hög livskvalitet för de boende.

  2. Jämlikhet i utbildning: Alla barn förtjänar samma möjligheter till utbildning, oavsett var de bor. Genom att bevara skolorna på landsbygden främjar vi en mer rättvis och jämlik utbildning för alla.

  3. Bevarande av kultur och tradition: Skolor på landsbygden har en unik roll i att bevara lokal kultur och tradition. De fungerar som en plats där generationer möts och kunskap överförs.

Hur kan du hjälpa? Genom att skriva under vår namninsamling visar du ditt stöd för bevarandet av skolorna på landsbygden. Din röst är viktig och kan påverka beslutsfattare att fatta positiva beslut för våra små samhällen och barnens framtid.

 


Loftahammars Föräldrar Förening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Loftahammars Föräldrar Förening kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...