Bevara skogen runt Sandakällan (Älta, Nacka)

Vi som skriver under vill att Nacka kommun ska:

  • betala ersättning till Erstavik mot att skogen runt Sandakällan bevaras som biotopskyddsområde eller genom naturvårdsavtal

 

  • verka för att avtalet med Erstavik kompletteras med naturvårdsåtgärder, d.v.s. att Nacka kommun stöttar Erstavik i sitt arbete att vårda delar av skogen långsiktigt.

 

  • bygga in mera säkerhet i dricksvattenförsörjningen genom att vårda sitt vattenskyddsområde Sandasjön.

Syftet med namninsamlingen är att visa Nackas politiker att vi är många som vill ha kvar skogen runt Sandakällan. Erstavik vet att avverkningsområdet har höga sociala värden och har inga planerar idag på att avverka området. Följ och gilla gärna gruppen som står bakom denna namninsamling Gilla vår facebooksida

I korthet:

  • Skogen runt Sandakällan är avverkningsanmäld, avverkningsanmälan godkändes 2015.
  • Området angränsar till Sandakällan, området precis utanför avverkningsområdet där grundvattnet mynnar ut är enligt Skogens pärlor nyckelbiotop, se https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/
  • Källan ligger i ett vattenskyddsområde.
  • Sörmlandsleden går förbi Sandakällan.

Bakgrund

Sandakällan lockar många besökare som hämtar vatten från källan. Vattnet renas av grusåsen och är rent och mineralrikt. Skogar på grusåsar kallas för åsbarrskogar eller sandbarrskogar och har lyfts fram som en prioriterad skogstyp att skydda av myndigheterna. Trots det är skogen på åsen vid källan avverkningsanmäld. Erstavik bedriver skogsbruk och det finns inga incitament för Erstavik att bevara skog enbart på grund av att många människor vandrar (Sörmlandsleden går igenom Erstavik), springer, cyklar, bedriver undervisning, mediterar, skogsbadar med mera i skogen. Vi behöver skydda de grönområden som finns kvar i Nacka för att klara av en ökande befolkning och för att hantera klimatförändringarna. Erstavik vet att avverkningsområdet har höga sociala värden och planerar inte avverka området i dagsläget.

Bild_avverkningsområden.jpg

Skogen runt Sandakällan är ett av flera avverkningsanmälda områden.

MTB_Källan.JPGMånga trivs vid Sandakällan.


Ellen Bergseth, Bevara skogen runt Sandakällan    Kontakta namninsamlingens skapare