Bevara Parkskolan i Glommersträsk: För En Levande Kommun och En Framtid för Våra Barn

Vi, Projektgruppen Glommersbygdens framtid, invånare i Glommersträsk och omkringliggande områden, vill uttrycka vår starka oro och motstånd mot det föreslagna beslutet att stänga Parkskolan och flytta barnen till Arvidsjaur. Att flytta skolan en lång sträcka från barnens hem skulle inte bara innebära en betydande påfrestning för eleverna, utan också för hela samhället.
 
Det är viktigt att notera att antalet elever för kommande läsår ligger strax under det fastställda minimiantalet för ht 24. Trots detta är det en tillfällig nedgång och vi ser redan en ökning för ht 25 och ht 26. Dessutom finns det ett lovande underlag från förskolan som ger oss trygghet för framtiden.
 
Vi vill framhålla att mer detaljerad information om våra argument och bevis för skolans fortsatta betydelse finns tillgänglig på följande länk: https://glommersbygden.se/skrivelse_kommunen/.
 
Att stänga Parkskolan skulle inte bara vara skadligt för elevernas utbildning utan även för hela bygdens välmående. En levande skola är en vital del av vårt samhälle och dess nedläggning skulle ha negativa konsekvenser för både barnfamiljer och den bredare gemenskapen.
 
Därför uppmanar vi kommunfullmäktige att ompröva sitt beslut och ge Parkskolan och dess elever en chans att fortsätta sin utbildning här i Glommersträsk. Vi vädjar till politikerna att ta hänsyn till våra barns och bygdens bästa intressen.
 
Vi ber er att skriva under denna petition för att stödja vår kamp för att behålla Parkskolan i Glommersträsk för en bättre framtid för våra barn och kommunGlommersträsk skolan

Projektgruppen Glommersbygdens framtid    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Projektgruppen Glommersbygdens framtid kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...