Bevara mentorerna på Åvestadalsskolan

Mentorerna på Åvestadalsskolan utgör en trygghet för eleverna och underlättar för övrig personal.
Deras arbete är viktigt och gör att många elever orkar med skoldagen.

Behovet av mentorerna på skolan är fortfarande stort, trots att det statliga stödet nu är slut, därför tycker vi att tjänsterna ska bli en del av den ordinarie personalstyrkan.


Karin Hörnström    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook