Bevara Lövstabadet och Lövsta båtklubb i Hässelby

Skriv under för att rädda Lövstabadet och båtklubben i Lövsta!

(OBS missa in att " BEKRÄFTA Din signatur" i det mail som skickas till den adress du angett från info@skrivunder.com annars räknas den inte)

Det planeras en nytt värmeverk i Lövsta, Hässelby. Lövsta tillhör kyrkhamn, ett blivande naturreservat som blev utnämnt av Stockholms stad till en av de tystaste platserna i Stockholm (länk) Då Stockholm bestämt att koleldningen i Värtahamnen ska upphöra 2023 måste ett nytt modernt värmeverk byggas och Lövsta ses som möjlig plats för detta.

Det ursprungliga förslaget innebar transportband och kaj vid deponierna där Lövstabadet och Lövsta båtklubb bevarades som de är idag. Efter en ny förstudie har Stockholm Exergi inkommit med ett nytt förslag där både badplats och båtklubb försvinner och ersätts med en kaj då markförhållanden inte tillät bygge enligt ursprunglig plan.

Denna namninsamlings syfte är att påverka politiker och beslutsfattare så att bygget av det nya värmeverket sker på ett sådant sätt att Lövstabadet och båtklubben bevaras för framtida generationer av barn och vuxna i Hässelby villastad! Alternativet att renovera det befintliga verket i Hässelby bör också övervägas. 

FB_IMG_1547196375736.jpg

Lövstabadet har många besökare och ligger på gång och cykelavstånd från Hässelby Norra Villastad, Backlura och även vissa delar av Järfälla. Barn/ungdomar och vuxna kan tas sig till badplats och båtklubb till fots eller cykel på säkra vägar. Badplatsen ger möjlighet för våra ungdomar att umgås och de yngre att öva på simfärdigheten. Även båtklubben tillför möjlighet till friluftsliv för många invånare i Hässelby.

Alternativa badplatser finns inte i direkt närhet speciellt inte med tanke på barn och ungdomar. De närmast tillgängliga baden i Hässelby och Järfälla ligger en bra bit bort och är även de välbesökta redan idag varma sommardagar. 

Medlemmarna på båtklubben här ännu svårare att hitta alternativa platser för sina båtar då båtplatser är en bristvara i Stockholm.

Det är en bra sak att koleldning upphör i Stockholm och att värmeproduktionen sker på ett modernt sätt. Men det måste gå att göra och samtidigt värna om barnen, badplatsen, båtklubben och friluftslivet i det närliggande naturreservatet och Hässelby!

(OBS missa in att " BEKRÄFTA Din signatur" i det mail som skickas till den adress du angett från info@skrivunder.com annars räknas den inte)

Guide till tystnaden i Stockholm

Insyn: Pågående planarbete Lövsta Stockholm.se
Här kan ni se processen för förslaget

Information från Stockholms Stad

Se information på Stockholm Exergis hemsida

Läs: Stockholm Exergis Samrådsunderlag avgränsningssamråd Lövsta kraftvärmeverk

I denna Facebook grupp kan ni följa diskussioner och engagera er i frågan. 

https://www.facebook.com/groups/293969234637093/

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johan Andersson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...