Bevara lokaltidningarna!

Lokaltidningarna Västra Nyland och Östnyland är en del av den lokala och regionala identiteten. Oberoende av om det handlar om näringsliv, kultur, idrott eller beslutsfattande fyller de här tidningarna en oerhört viktig funktion. Lokaltidningarna är en väsentlig del av den finlandssvenska identiteten i både västra och östra Nyland.

Vi undertecknare vädjar till styrelsen för KSF Media att bevara de för oss viktiga lokaltidningarna Västra Nyland och Östnyland.

Sista datum för att skriva under namninsamlingen är 15 juni 2016.