Bevara lokaltidningarna!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Bevara lokaltidningarna!.


Gäst

#1

2016-05-09 12:18

Om jag INTE hade tecknat under hade jag signalerat att lokaltidningen inte är viktig! Den ÄR viktig! Den är viktig för vår identitet, för vår region, för vårt språk.

Gäst

#2

2016-05-09 12:27

Lokaltidningarna behövs

Gäst

#3

2016-05-09 13:22

Vår tidning är den enda vi läser och har läst i över 100 år i Borgå, vill inte läsa nyheter på finska.

Gäst

#4

2016-05-09 13:27

Lokaltidningen är viktig för ortens utveckling o invånartrivsel. Bladet har en sammanbindande o identitetsskapande funktion, och självklart även informativ vilket i sin tur är viktigt för beslutsfattande o demokrati. Lokaljournalistik finns inte i samma utsträckning digitalt som världs- och riksdito.

Gäst

#5

2016-05-09 13:31

Vi äldre årgångsmänniskor vill läsa vår tidning i pappersformat! Helst alla dagar med LOKALnyheter!!!

Gäst

#6

2016-05-09 14:33

KSF Medias stora problem har alltid varit Hbl. Det är fel att låta detta drabba lokaltidningarna och deras läsare. Man skall inte slakta en mjölkande ko!

Gäst

#7

2016-05-09 14:38

Vill ha kvar tidningen!

Gäst

#8

2016-05-09 14:54

Först togs Borgåbladet ifrån oss och nu ska även Östnyland nästan försvinna, Vad menar ni riktigt. Inte riktigt klokt.

Gäst

#9

2016-05-09 15:18

Jag vill läsa dags tidningen helst 5 dagar i veckan !


Gäst

#10

2016-05-09 16:17

Förr hette det: Trivselstunden med Borgåbladet vill jag inte missa. Därför prenumererar jag på tidningen så jag får den (varje utgivningsdag) NY version: båda utgivningsdagarna. Trivselstunderna KRYMPER

Gäst

#11

2016-05-09 16:26

Svenska lokatidningen skall absolut komma ut i papper

Gäst

#12

2016-05-09 16:39

Jag vill ha en svensk bevakare i Östnyland, åtminstone 5 dagar i veckan.

Gäst

#13

2016-05-09 16:46

vi behöver västis,de var de dummast att säga att den utkommer 2 ggr. i veckan vilket trams?

Gäst

#14

2016-05-09 17:41

Jag vill ha en tidning som helst kommer varje dag, och som jag har läst tidning i hela livet, (alltså pappers ) så sku det vara förbaskat tomt utan eller ynka två dagar jag tycker att de som då tidigare ha sagt upp sin prenumeration på Östnyland för att där är för lite lokalt lite kan dra öronen åt sej för denna soppa, den kanske småningom skulle ha blivit fullständigare ?

Gäst

#15

2016-05-09 17:58

Lokaltidningen har alltid varit mycket viktig för mig!

Gäst

#16

2016-05-09 17:58

Slut med Västra Nyland om utkommer 2 gånger i veckan.

Gäst

#17

2016-05-09 18:01

Lokaltidningen är viktig för ortens invånare !!!

Gäst

#18

2016-05-09 18:03

Bevara Västra Nyland 5 dagar i veckan! Annors slut med prenumerationen!

Gäst

#19

2016-05-09 18:03

Fortfarande vill jag läsa lokalnytt.

Denna post har tagits bort av ansvarig för petitionen (Visa detaljer)

2016-05-09 18:17Gäst

#21

2016-05-09 18:19

Östnyland passar mig perfekt då jag har nära band till Sibbo, Borgå o Lovisa dessutom tycker jag att de allmänna delarna var ok intressanta

Gäst

#22

2016-05-09 18:36

Jag vill i fortsättningsvis läsa Östnyland som papperstidning 5 dagar/vecka

Gäst

#23

2016-05-09 18:50

För att jag vill att tidningen östnyland skall bevaras som 5 dagars tidning!!

Gäst

#24

2016-05-09 19:04

Vi behöver riktig journalistisk både på lokal nivå och global nivå idag mer än någonsin! Desinfomation, rykten och lögner sprids systematiskt och duktiga journalister är demokratins beskyddare!

Gäst

#25

2016-05-09 19:09

För att Västra Nyland måste förbli en fem dagars tidning. Den är så mycket bättre än hbl