Bevara Lekverkstaden

 

Kära politiker i skolnämnden i Kristinehamns kommun!

 

En liten tillbakablick till juni 2012... Då uttalar sig skolnämndens ordförande Ulf Granhagen såhär i tidningen om Lekverkstaden: ”Det är en fantastisk barnmiljö som är unik och den är vi rädda om. I stället för att avveckla den vill vi utveckla den”.

 

Skolnämnden har då precis tagit beslutet att Lekverkstaden ska vara kvar i sina lokaler, och dessutom ska man undersöka övriga verksamheter som skulle kunna förläggas i lokalerna.

 

Nu två år senare (lägligt nog precis efter valet) beslutar nämnden istället att verksamheten ska läggas ner. Varför? Jo, för att göra en besparing på 100 000 kronor – nästan ”ingenting” i skolnämndens stora budget.

 

Tanken är att den öppna förskoleverksamheten i kommunen istället ska koncentreras till Källans öppna förskola. Det kan ju låta enkelt på papperet – men alla som någon gång besökt Lekverkstaden och Källan inser att det är som att blanda äpplen och päron.

 

Vi som besökt lokalerna vet att de öppna förskolorna har helt olika målgrupper. Källans lokaler är trevliga och mysiga – för de minsta barnen, kanske 0-2 år. Utrymmena är dock inte anpassade för äldre barns mer rörliga lek. De möjligheterna finns istället på Lekverkstaden. Här finns gott om utrymme att klättra, springa, hoppa och leka, och här har engagerade pedagoger under över 30 års tid utvecklat ett alldeles särskilt koncept. Utöver den unika inomhusmiljön, finns en fantastisk utemiljö, vilket Källan saknar. Att tro att man rakt av kan flytta Lekverkstadens verksamhet till Källan anser vi visar brist på perspektiv.

 

 

Politiker i skolnämnden, vi undrar:

 

  • Vad har förändrats mellan 2012 och 2014 som motiverar en nedläggning av Lekverkstaden?

  • I juni 2012 beslutade ni att man skulle undersöka vilka verksamheter som skulle kunna förläggas i Lekverkstadens lokaler. Hur utfördes den undersökningen och vad blev resultatet?

  • Hur ser ni att beslutet att lägga ner Lekverkstaden rimmar med kommunens ambition att attrahera barnfamiljer?

  • Hur ser ni att Lekverkstadens verksamhet på ett bra sätt skulle kunna inrymmas i Källans lokaler, mot bakgrund av de olikheter vi beskriver ovan?

 

 

Kära politiker, vi vill att ni tänker om. Ta tillbaka beslutet om nedläggning, och ge istället skolchefen i uppdrag att hitta ett alternativt sätt att spara 100 000 kronor. Bevara Lekverkstaden!

 


Bevara Lekverkstaden    Kontakta namninsamlingens skapare