Bevara Kvinfo!

Öppet brev till den danska regeringen och kulturministern: Bevara KVINFOs bibliotek som en självständig enhet!

KVINFOs bibliotek är centralt för det nordiska samarbetet kring genusforskning och för genushistorisk förmedling!

KVINFO är ett kunskapscenter för genus, jämställdhet och mångfald i Köpenhamn i Danmark. En av KVINFOs centrala verksamheter är biblioteket, som inte bara har en unik samling av böcker utan också bibliotekarier med specifik kunskap om jämställdhet, genus och feminism, både historiskt och i dag. Institutionen deltog i uppmärksammandet av 100-årsjubileumet för allmän rösträtt i Danmark (2015) och förmedlar kvinno- och genushistoriska källor och forskning till grundskoleelever, gymnasiestudenter, universitetsstuderande och forskare. KVINFO organiserar dessutom offentliga arrangemang där ny genusforskning presenteras.

Den danska kulturministern, Mette Bock från partiet Liberal Alliance (LA), hotar KVINFOs existens genom att vilja lägga biblioteket under det Kungliga Biblioteket. Politikern Laura Lindahl (LA), har uttalat att hon ser detta som ett första steg mot att stänga ner KVINFO helt. Liberal Alliance menar att KVINFO är “politiskt” och därför inte bör få ekonomiskt stöd från staten.

Som forskare är vi beroende av tillgång till litteratur och källmaterial, och beklagar därför djupt om KVINFOs bibliotek läggs ned som självständig enhet.

Som forskare med intresse för genus, jämställdhet och mångfald i Norden har vi glädje av KVINFOs specialiserade bibliotekarier när vi har behov av kunskap om danska förhållanden. Vi har också tryggt kunnat hänvisa våra studenter till KVINFOs databaser och hjälp på KVINFOs bibliotek.

Om KVINFOs bibliotek flyttas till det Kungliga Biblioteket fruktar vi att vi inte längre kommer att kunna få samma experthjälp. Därmed blir det svårare att forska i dansk och nordisk kvinno- och genushistoria och samtid.

Vi ser även med oro på att en institution som förmedlar forskningsresultat angrips för att vara “politisk” och att detta används som argument mot att ge KVINFO ekonomiskt stöd. Tillgången till källor och förmedlingen av forskningsresultat måste säkerställas, oavsett om detta passar in i en nuvarande regerings dagordning eller inte. Den fria förmedlingen av forskning till en bred publik är helt centralt i ett modernt demokratiskt samhälle.

Vi uppmanar den danska regeringen och den danska kulturministern att värna KVINFOs ställning som självständigt kunskapscentrum och forskningsbibliotek!


bevar_kvinfo1.jpg

 


Namninsamlingen kommer fortsätta så länge KVINFO är hotat. 


Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning    Kontakta namninsamlingens skapare