Bevara GUC och Boland - Bevara Mångfalden

13/4 offentliggjordes utbildningsnämndens förslag att lägga ner skolorna GUC och Bolandgymnasiet. Linjerna ska istället flyttas till sämre anpassade lokaler i andra skolor. En del linjer, bl.a dans, teater, foto, flygteknik, anläggningsfordon och transportprgrammet kommer att läggas ner och flytten sker 2017.

Detta menar utbildningsnämnden beror på ett budgetunderskott på 54 miljoner kroner från år 2014. De vill därför effektivisera användningen av de befintliga skolokalerna i kommunen för att på så sätt minska komunens utgifter.

 

Problematiken med detta är att skolorna GUC och Boland redan gått igenom stora förändringar. Redan år 2012 beslutades att GUCs gamla lokaler skulle läggas ner (lokaler som nu står toma trots att kommunen fortfarande hyr dem) och elever och lärare flyttades ihop med Bolandgymnasiet. Ett process som var mycket kostsam för komunen pga renovering, samt att den kostade många lärare jobben och elever deras psykiska hälsa och deras tryghet. 

Bör inte Sveriges 4e största stad ha råd med en estetisk utbildning, komplett med samtliga inriktningar? Kulturstaden Uppsala? 

Bör inte Sveriges 4e största stad se värdet i att behålla Yrkesförberadande utbildningar till branscher som törstar efter mer arbetskraft?

Bör inte Uppsala kommun kunna ta ansvar för sin skolpolitik och bevara de skolor, och de program som är så viktiga för staden och samhället?

 

 

Det tycker vi elever och lärare på Bolandgymansiet och GUC. Skriv under om du är med oss. Delta i demostrationen 20/4 13.00.