Bevara Fågelsångsparken!

Det finns andra sätt att evakuera Töjnaskolan!

(Mobilanvändare: skrolla längst ner för att skriva under.)

Sollentuna kommun vill anlägga en tillfällig skola i Fågelsångsparken. Den ska ta emot upp till 600 barn som ska evakueras från Töjnaskolan. En stor del av träden och buskarna i västra delen av parken fälls. Östra delen ska vara en del av skolans utemiljö.

Inget beslutsunderlag

Kommunen säger att det inte är möjligt att evakuera Töjnaskolan någon annanstans, men de har inte en enda rapport som visar vilka alternativ de tittat på. Det finns inte heller några ekonomiska kalkyler.

Fågelsångsparken är oersättlig

Parken är viktig för barn i alla åldrar, förskolor, hundägare, pensionärer, funktionsnedsatta och de som saknar bil eller trädgård. Den ger rekreation och vila i naturmiljö i centrala Sollentuna. Det finns inget liknande på gångavstånd. Träden är 50-80 år gamla och när de fällts tappar parken sin rymd och lummighet, och blir en lång tid efter skolevakueringen öppen för trafikens buller och avgaser.

Fladdermöss, harar och blomsterängar blir ett minne blott och livskvalitén riskerar att bli sämre för många av de människor som bor i Sollentunas mest tättbefolkade område.

Vi uppmanar kommunen:

Gör en seriös utvärdering av alternativa evakueringar för Töjnaskolan innan ni förstör Fågelsångsparken!

 

Du som läser detta kan bidra!

 

Parkbild1.png