Bevara Eriksberg i Uppsala från en byggmassaker!

Petition angående detaljplanen för Norby 31:74, Erikberg (Diarienummer 2012-020122) och samtliga kommande detaljplaner för Eriksberg.

Vi som skriver på denna protestlista är emot förslaget att bebygga Norby 31:74 (som är först ut i raden av detaljplaner), samt att exploatera övriga Eriksberg i enlighet med det massiva förtätningsförslag som har presenterats i det nya planprogrammet.

2600 lägenheter har efter stora protester blivit 2400, det är fortfarande alldeles för mycket.

Aldrig nånsin tidigare har en så kraftig förtätning föreslagits i Sverige, särskilt inte i så här unika områden som istället borde bevaras som ett kulturminne av hur man en gång byggde "hus i park". Det var och är ett mycket lyckat byggprojekt som skapar trivsel i en boendemiljö, då vild natur (en mängd stora tallar och klipphällar präglar området) är bevarad i stor omfattning mellan husen. Det känns luftigt, hemtrevligt, vackert, inbjudande och grönt.

Vi behöver inte fler dåliga kopior av de själlösa sterila hårda betongmiljöer med lite konstlat grönt pynt i mitten, som har smällts upp tätt, tätt, på all ledig yta i Uppsala på senare år, från centrum till Rosendal.

Vi tycker bland annat att det är fel att bebygga skogen mellan Blodstenen och Marmorvägen. I förslaget ligger 140 lägenheter i fyra punkthus i upp till 8 våningar och ett lamellhus i 5 våningar.

Förslaget om bebyggelse i denna skog kom innan några andra planer på förtätning av Eriksberg fanns. Hur hade förslaget sett ut om ordningen hade varit omvänd?

Om förslaget på förtätningen hade kommit först, hade ni då tänkt annorlunda om denna exklusiva skog som finns nära husen och rymmer månghundraåriga tallar med rödlistade arter och som är hem för många tusentals djur? Skogsremsan fungerar också som grön korridor mellan Hågadalen och Stadsskogen och ger skolbarn en säker gång- och cykelväg till Hågadalsskolan och Eriksbergsskolan.

Vi ber er verkligen att spara denna unika stadsnära skogsremsa!! Den skänker glädje och upptäckariver hos små barn, säker skolväg för alla skolbarn, rekreation för äldre och funktionshindrade som har motoriska svårigheter. Ta chansen nu och bevara denna lilla men betydelsefulla skog! 

Den skulle fortsätta att skänka området en hög status på många olika sätt och kunna utnyttjas av de människor som bor i hela Eriksberg, inte minst för att ta sig ner till Hågadalen. Det skulle fortsätta att höja värdet på området i stort och många tusentals djur såsom fladdermöss, rådjur, fåglar, rävar, ekorrar och inte minst de rödlistade skalbaggarna skulle tacka er.

Ta ert förnuft till fånga nu, politiker, och låt vårt vilda och vackra Eriksberg få finnas kvar som det är nu, med en ytterst sparsam förtätning på ett sätt som bevarar allt det positiva med boendemiljön för människor och djur! 


Vårt Nya Eriksberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Vårt Nya Eriksberg överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...