Beskatta inte solen!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Beskatta inte solen!.


Anonymous

#1

2016-08-20 17:22

Kan man beskatta solen?

Gäst

#2

2016-08-24 08:36

Vad blir nästa steg?

Gäst

#3

2016-08-24 17:42

Vad blir nästa steg? Skatt på inandningsluft? Ingen äger väl solen?

Gäst

#4

2016-08-25 12:10

Vi måste avsluta fossila bränslen.

Gäst

#5

2016-08-25 18:36

För mina barns och deras barns framtidar.

Gäst

#6

2016-08-25 19:43

Måste vara en politiker som kommit på den här idén...


Gäst

#7

2016-08-26 05:51

Beskatta solen??
Vettigare att beskatta fossil energi

Gäst

#8

2016-08-27 21:06

Vi måste bort jobba hårt för förnybar energi. Skatt på solel hjälper inte.

Gäst

#9

2016-08-27 22:36

Denna skatt rimmar illa mot regeringens utfästelser i samband med Parisavtalet. Vansinne att bestraffa de som i stor skala vill satsa på solenergi!!!!

Gäst

#10

2016-08-28 06:47

Beskattning av solenergi är kontraproduktivt ur ett miljöperspektiv.

Gäst

#11

2016-08-28 07:14

Det är mycket illa att egentillverkad el skall beskattas när jordens växthusgaser hela tiden ökas. Självklart skall alla jordens regeringar gå i en linje att subventionera kostnader till dessa som tar milliö frågan på allvar!

Gäst

#12

2016-08-28 07:31

Hela idén med att beskatta solsken är så korkad, vad blir nästa steg??? beskatta luften vi andas ???

Gäst

#13

2016-08-28 07:43

Sittande regering har inte uppfyllt de löften man gick till val på. Solkraft tillhör oss alla, var och en, enskilt. Alltså ingen regerings rätt att belägga med skatt!

Gäst

#14

2016-08-28 08:03

Att beskatta sol-el är ett svek mot alla!

Gäst

#15

2016-08-28 08:27

Jag är för en hållbar utveckling och anser inte att beskattning av solel leder till det.

Gäst

#16

2016-08-28 08:46

Det är idiotiskt att tvinga folk att betala skatt för solenergi!! Ska vi betala för att andas luften snart också eller??

Gäst

#17

2016-08-28 09:18

Bra och rätt!

Gäst

#18

2016-08-28 09:33

Varför beskatta nått som är gratis ????

Gäst

#19

2016-08-28 11:27

Finns inget annat val...

Gäst

#20

2016-08-28 11:32

Solklar ställningstagande från min sida!
Ren och förnyelsebar energi!

Gäst

#21

2016-08-28 11:53

För att jorden och alla människor och djur håller på att föras mot total destruktion av våra makthavare som inte gör ETT SKIT för att förhindra detta. Utan ofta tvärtom jobbar för att skynda på denna utveckling. Det är MAKABERT!!!

Gäst

#22

2016-08-28 12:01

Vi behöver all co2- fria energin nu!!!! Maka a change, snabba på, det är bråttom!

Gäst

#23

2016-08-28 12:15

Det minsta vi kan göra. Det är ju vansinnigt av en regering med gröna ambitioner, dessutom, att agera så kontraproduktivt!

Gäst

#24

2016-08-28 12:19

Denna skatt är ju fullständigt vriden.Hur tänkte man?

Gäst

#25

2016-08-28 13:05

För att jag är orolig för vår miljö. Vi måste göra allt för att skapa förutsättningar för jordens hållbarhet.