Bergstäkt Västra Furtan

Vi boende i anslutning till den tilltänkta bergstäkten i Västra Furtan är starkt emot ett sådant förslag.
De borde inte behövas förklaras varför, då alla borde kunna tänka sig alla negativa konsekvenser de för med sig.

De tilltänkta volymerna är till att börja med 200 tusen ton/år i 20 år vardagar mellan kl 6 & 19, med parantes för dygnet runt 7 dagar i veckan vid behov. Bl.a Sprängning, krossning samt knacka skut (stora stenblock) med hydralhammare kommer förekomma.

Vi är genuint oroliga för vad det för med sig som t.ex oljud, damm, marknadsvärde på fastigheter, vatten i borrhål till bergvärme och dricksvatten som kan försvinna då de hänt på andra ställen, trafikstockning med sprängningar intill RV 61.
Behovet anses inte heller finnas då flera täkter redan finns i närheten som ligger avsides.
Att bedriva en bergstäkt på bekostnad av så många människors försämrade livskvalité anses inte motiverat på något sätt.
Antalet och koncentrationen av bostäder i Västra Furtan är mycket hög, även detaljplanerat område finns.


Rebecka Johansson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Rebecka Johansson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...