Bemanningsstrategi Torsås kommun.

Torsås kommun råder just nu skilda meningar om hur vi inom vården skall jobba och under vilka premisser. 

Vi har under juni månad på ett informationsmöte fått ta del av information som styrelsen i Torsås kommun gjort beslut på som vi inte fått ta del av att påverka.

Eftersom vi till hösten ska börja följa 11 timmarsvilan kommer beslutet som Torsås kommun tagit bli svårare att uppnå för oss medarbetare då 11 timmars vilan kommer påverka schemaläggningen redan som den är.

Kommunen vill korta ner arbetstiden för oss.
Detta innebär för dagpersonal att man kommer korta ner dagpersonalens tid från 9h/dag till 7,5h/dag samt från 7h/kväll till 7h,5/kväll och även korta ner nattpersonalens nätter från 10,5h nätter till 9h nätter.
Detta innebär att man behöver jobba fler pass för både dag & nattpersonal vilket kan leda till att fler behöver gå ner i tid för att orka arbeta, vilket till följd påverkar den privata ekonomin för den enskilde samt att både korttidsfrånvaro och sjukskrivningar kan komma att öka.

Detta för att istället kunna bemanna 26h & 15min/dygn skall vi istället bemanna 24h/dygn samt att personalen måste ta semester för en hel jobbvecka om vi skulle vilja ta ut semester på en helgdag, deras anledning till detta är att det är enklare att få in vikarier fler sammanhängande nätter/dagar trots att vi i dagsläget har svårt med vikarier samt att hela detta konceptet går ut på att få bort så många vikarier som möjligt, de tycker även att vi inom arbetsgruppen ska byta arbetspass sinsemellan för att lösa bemanningen vilket kommer bli svårt då 11 timmars vilan ska uppnås i första hand och att vi bör veta med 4 veckorsschema om vi behöver vara lediga m.m.

Enligt äldreomsorgschefen är detta något som inte handlar om pengar trots att det påtalas flertal gånger hur mycket vi kommer spara in per år att införa detta och hon nämner även att det vi kan påverka mest är vår inställning till att beslutet tagits & vi bör vara positiva till det.

Det som gör många upprörda är att vi inte fått någon talan innan beslutet tagits och även inte kunnat påvisa något underlag genom risk och konsekvensanalys som underlag till politikerna.

Riskanalysen gjordes efter beslutet var taget vilket inte gjort oss medarbetare delaktiga till att kunna påverka. 

Kommunen har heller inte tänkt att lösa saker innan beslutet går i lås kring tex förskolan som kan påverkas av ändringar i arbetstider samt hur rapporteringen mellan arbetsgrupper och kollegor ska fungera när man börjar och slutar olika tider.

Om vi fått vara med från start & kunna påverka detta beslut genom en risk & konsekvensanalys hade vi kunnat påverka beslutet & påvisat att detta inte är ett hållbart arbetssätt för oss.

Vi startar en namninsamling i hopp om att Torsås kommun häver beslutet då ingen risk & konsekvensanalys gjorts med oss innan beslutet tagits eller involverat oss som det kommer påverka.

Detta beslut påverkar inte bara oss inom vården utan det påverkar våra förskolor runt om som måste öppna tidigare och stänga senare, våra anhöriga som får en trött & utmattad partner/förälder/barn samt även vårdtagare som kommer känna oro då personal troligen kommer bli sjukskrivna pga utmattning.

Vi behöver må bra för att kunna ge en trygg, säker & hållbar vård! 

Hjälp oss att få kommunen att förstå att detta inte är hållbart. skriv under med ditt namn eller va anonym. 

Alla underskrifter är viktiga.
Vill du ha en förändring? Skriv under!


Undersköterskorna i Torsås kommun.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Undersköterskorna i Torsås kommun. kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...