Tillåt och uppmuntra behandling med Hydroxyklorokin, Azithromycin och Zink i Svensk Primärvård

Gott folk!

Hundratals läkare världen över och flera vetenskapliga studier bekräftar nu att man kan minska dödligheten och behovet för sjukhusinläggningar pga Covid 19 med hjälp av en kombination av medicinerna hydroxyklorokin, azithromycin och zink. Ett flertal länder har redan börjat eller är på väg att införa denna behandling som standard för att hjälpa sina medborgare som fått COVID-19. Behandlingen har visat sig effektiv och dödstalen för de länder som infört denna metod har gått ner, t.ex Kina, Sydkorea och Australien. I Sverige har läkemedelsverket istället förbjudit utskrivningen av hydroxyklorokin i primärvården och tillåter bara reumatologer och intensivvårdsläkare att skriva ut medicinen. Det mesta tyder på att man får den bästa effekten av behandlingen genom att skriva ut den i primärvården, innan patienterna blivit så dåliga att de behöver sjukhusvård. Genom att förhindra våra läkare att göra detta kommer man sannolikt att åstadkomma hundratals onödiga dödsfall, och dessutom stora ekonomiska skador pga förlängt behov av nedstängning av samhället. Detta är inget annat än ren ondska och förräderi mot den egna befolkningen. Svensk hälsovård borde agera för befolkningens bästa! I denna namninsamling visar vi vårt motstånd mot vår korrupta regerings agerande och att vi istället stödjer behandling av COVID-19 med hydroxyklorokin, azithromycin och zink som standard inom svensk hälsovård.

 

Länkar med mer information: 

Intervju med Mikael Nordfors på kanalen WakeUpGlobe

https://youtu.be/_qR_-5v21OM

Föreläsning av Mikael Nordfors

https://youtu.be/f_eksSmf-qw

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Andreas Strand lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...