Säg nej till 200 utländska arbetare under koronapandemin!

Säg nej till 200 utländska arbetare under koronapandemin!  Vi invånare i Ragunda, Sollefteå, Strömsunds kommun och i den omgivande regionen motsätter oss att Infravia samt de andra underleverantörerna till vindkraftsparken Björkvattnet ska ta hit upp till 200 utländska arbetare för att bygga fundament och installera vind-turbiner på vindkraftparken Björkvattnet i Ragunda kommun i Jämtland, från hela Europa och särskilt Östeuropa för att bo i bostäder spridda över hela regionen mitt under den pågående pandemin.

De försökte bygga baracker i Ramsele, men lyckligtvis ifrågasatte lokalbefolkningen detta och även trots att Solleftea kommun som godkände bygglovsansökan, och planerade att arrendera ut marken i Ramsele, beslutade Sollefteå kommun, efter många protester, att inte arrendera ut marken. Nu försöker de sprida arbetarna att bo i enskilda hus i regionen och har redan sagt att deras riskhantering av Coronavirus kommer att vara sämre än om de hade fått bygga barackerna som redan beslutades vara otillräcklig.

Hans Boman, läkare för infektionsbekämpning i Västernorrland, berättade för SVT att han anser att detta är högst olämpligt i den aktuella situationen men att de kan inte göra någonting för att stoppa arbetarna från att komma hit. De kommunala webbplatserna säger allt "Vi behöver hela samhällets stöd för att minska spridningen av infektioner och skydda människor i riskzon" och till och med statsminister Stefan Löfvén har åtagit sig att han "kommer att fatta alla beslut som krävs för att skydda så många människors liv, hälsa och jobb som vi möjligen kan ".

De bryr sig bara inte och borde åtminstone försena att få arbetarna!

 

 

 

 

 

 

För mer information, läs vidare ...

Vi tror att det i den nuvarande situationen, under den nuvarande pandemin, är det ansvarslöst och ett fullständig åsidosättande av lokalbefolkningen att ta hit dessa arbetare då de utgör en oacceptabel risk för invånarna i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds Kommuner, men också för hela befolkning i Sverige. Vården vi har i regionen beräknas utifrån den nuvarande befolkningen och den är redan hårt ansträngd och det kommer att vara svårt att hantera ytterligare stress.

Kommunen har sagt att eftersom kasernen inte kommer att byggas kommer Infravia och GE Renewable och deras entreprenörer inte att genomföra den riskhanteringsstrategi som de presenterar för Corronavirus. Därför kommer arbetare inte att uppmanas att rapportera symtom innan de reser till Björkvattnet från sitt hemland och de kommer inte alla att testas för att bekräfta att de inte är smittade.  Även om de inte är smittade när de anländer kan de smittas här på plats. De kommer då att kräva vård som först är avsedd för oss som bor i regionen och betalar skatt här. Om arbetarna inte är smittade av Covid-19 kan de fortfarande bli sjuka eller skadas på något annat sätt och till och med göra anspråk på vår sjukvård, där hälsovården redan har fullt upp med att undersöka många patienter, eftersom platserna på sjukhus inte räcker. De kommer inte heller att ha begränsad rörelsefrihet och kan därför också komma i kontakt med och sprida sjukdomar i hela regionen som har många äldre och andra utsatta invånare.

Låt oss göra vår del genom att be Infravia (Luxemburg), WindSpace (Danmark), GE Renewables (Amerika), LM Wind (Poland), Silvasti (Finland), WMO Site Facility (Danmark), Stenger och Ibsen (Danmark) och de andra underleverantörerna på vindkraftsparken Bjorkvattnet att inte transportera dessa utländska arbetare till regionen mitt under pandemin utan vänta tills situationen förbättras.

Var respektfull mot lokala samhällen och håll de utländska arbetarna borta!

För mer information om de andra utmaningarna med vindkraftparken Björkvattnet, besök:

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Alexander Pohl överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook