barnens rättigheter till sina biologiska föräldrar stoppa maktmissbruk

 Namn insamlingslista Gällande Omhändertagna BARN  2023   Vi vill starta denna namninsamlingslista DEL NR 3 då vi nu anser att myndigheter som ex socialtjänst och andra myndigheter inte följer lagar och andra rekommendationer och regering inte tillgodoser detta vi vill se ändring när det gäller myndighetsutövning och även i finans värden som ex Wallenberg som styr hela svenska systemet sedan år 1816 vi vill nu vända oss till högre instanser som europeiska ombudsmannen i missförhållande vid Europeiska unionen institutioner organ och byråer. Vi vill att det ska göras en national audit av det svenska systemet gällande omhändertagna barn där det missbrukas alla lagar som Barnkonventionen och FN lagar samt barnens rättigheter och mänskliga Rättigheterna.

    Detta förslag vi vill införa i lagändring till socialutskottet Regeringskansliet juni/2023 Diarier 2519–2020/21.  

Vi skickade in en namninsamling lista då tidigare från gruppen Barnens Kamp för sin rättvisa och bli hörd och från syster gruppen Barnen och föräldrarnas röst skall hörda PÅ Facebook. Se även kopia på följande med brev nr 2.   1 Om man som sista utväg eller till akut skydd skulle behöva omhänderta barn så ska det ske gedigen utredning. Den består av samtal med barn och föräldrar och anhöriga ibland efter en tid på ett utredningshem.

Här krävs samarbete med föräldrar och barn. Kontakter med skola inom barn och ungdomar   3 ta in yrkesutbildade barnpsykologer special terapeuter som är inriktade med att jobba med barn och utsatta med funktionshinder och funktionsnedsatta

Ex på det är habiliteringscenter som kommunen och kyrkan är delaktiga i och som samarbetar inom dess område   Inom socialtjänstlagen Paragrafer och nya förslag från år 2023/2024. INSATSER   Kap 1 socialtjänsten är målet och propositionen ska läggas fram från dess paragrafer 4,5,6

dessa ska styrkas och följas enligt lagarnas betydelse och mål.   4. Sen att föräldrar med barn och ungdomar och äldre barn med olika funktionshinder och funktionsnedsatta ska gå på kurser och terapi och samtal stöd och rådgivning få tips att hjälpa sitt barn på bästa sätt för att förhindra och hamna i missbruksproblematik och kriminalitet där polisen kommer in i bilden och lär ut föräldrar och hantera barn och ungdomar som hamnat i kriminalitet och missbruksproblem och olika beteende   5. för barn som är mindre i ålder 4–13 ska erbjudas lekterapibehandling för trots och syndromutbrott och självskadebeteende mönster osv där ska en barnpsykolog och kurator sättas in och barnombudsman.

6.Detta för våra älskade barn och ungdomar och äldre samt utsatta föräldrar samt funktionshinder eller funktionsnedsatta ska få bättre framtid och bättre vård och resurser man ska se in i Barnens glasögon och Barnens rättigheter och barnkonventionen ska följas och FN lagar och regeringsalternativ och proposition följas enligt det som regeringen har klubbat för   Dessa förslag ändringar vill vi att regeringen ska titta på för att få slut med olaglig barnhandel och få slut på kriminalitet och må bra och för våra barn och ungdomars framtid och välmående.

Från grupperna som kämpar för våra älskade barn   2 barn och föräldrar röst skall bli hörd 1 Barnens kamp för sin rättvisa och bli hörd som finns på Facebook.     Vi vill ha kortfattat historia gärna videoklipp 3min och en del av handlingar beslutsunderlag barnens ålder år och dag samt e postadress

Facebook  under grupperna 1barnes kamp för sin rättvisa och bli hörd.

Barnen och föräldranas röst skall bli hörda  Facebook.

skicka till oss båda i kopior.       2023-11-25. Skrivet av här av mig Pernilla Ann-Sofie Gunnarsson Paulina Kwiatkowska.   


Pernilla Gunnarsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Pernilla Gunnarsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:




Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...