Barn med autism skall få det stöd de behöver!

Namninsamling för Ung Autism

 

 

 

ung_autims1.jpg

 

Barn med autism ska få det stöd de behöver!

 

 

Den ideella föreningen Ung Autism är en mötesplats för föräldrar till barn med autism. Vi tror på alla barns rätt till utveckling därför erbjuder vi kostnadsfritt professionellt stöd till föräldrar och barn.

 

Tusentals barn i Sverige lever med utmaningar relaterade till autism. En del av dem har redan en diagnos, andra inte. En autismdiagnos innebär att barnet har en funktionsnedsättning kopplat till socialt samspel, kommunikation, språk och beteende. Svårigheterna kan bland annat leda till att barnet hamnar utanför leken med jämnåriga. Det gör att de inte lär sig dessa viktiga färdigheter som barn tränar genom lek. Det finns metoder för att effektivt och lustfyllt träna detta. Samtidigt vittnar många föräldrar om bristfälligt eller helt uteblivet stöd från kommuner och landsting samt att det beror på resurs- och/eller kompetensbrist.


Ung Autism vill och kan:

hjälpa föräldrar runt om i Sverige att organisera sig i lokala grupper för att kunna stötta varandra.
erbjuda föräldrarna kostnadsfritt professionellt stöd kring barnets utveckling.
 

För att täcka våra kostnader söker vi medel från stiftelser och fonder. Skriv på vår namninsamling för att stärka våra ansökningar och för att visa att det är fler än vi som tycker att det här är viktigt och behövs. Alla ska få det stöd de behöver!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Johanna Ellström, Orförande Ung Autism    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Johanna Ellström, Orförande Ung Autism överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook