Avskeda polisen Peter Springare

Örebropolisen Peter Springare nådde både nationell och internationell ryktbarhet när han i början av året började sprida sin egen tolkning av de brottsutredningar han varit delaktig i och meddelade utan någon vidare analys via Facebook att invandrare är överrepresenterade inom brottsstatistiken.

För detta har han både fått ris och ros, det senare inte minst från högerextrema kretsar, något han inte varit villig att ta avstånd från. Detta i sig anser vi gör Springare djupt olämplig som polis. Nu i mars gick han fullkomligt över gränsen när han plötsligt slog fast att "man bör förinta alla vänsterextrema journalister som förpestar debatten".

För att tillhöra denna kategori räcker det att en journalist har kritiserat Springares tidigare uttalande, eller kanske bara uttalat en annan uppfattning än Springare i någon fråga. Vi, de undertecknade, anser att ett sådant uttalande, inte minst från en polis med den räckvidd Springare skaffat sig, utgör ett hot både mot demokratin och enskilda journalister då det av mindre nogräknade personer kan ses som en uppmaning att åsamka journalister skada.

Därmed anser vi att Peter Springare slutgiltigt förbrukat allt förtroende i sin roll som polis, och att han omedelbart bör avlägsnas permanent från denna position.


Camilla Johansson    Kontakta namninsamlingens skapare