ATT STOCKHOLM STAD/TRAFIKKONTORET GÖR EN ÖVERSYN AV TRAFIKSITUATIONEN I Enskede Gård

Vi är många boende i Enskede Gård som reagerar på att trafikanter inte håller hastighetgränsen 30 km/h i vårt område. Från Villaföreningen Lindegård styrelse har vi vid ett flertal tillfällen kontaktat Stockholm Stads Trafikkontor samt även kontaktat Trafikborgarrådets sekreterare utan att fått gehör för de synpunkter vi framfört. Synpunkterna har handlat om att komma ut till vårt område för att på plats observera fortkörningar och att också med enkla medel kunna få ner hastigheten med skyltning på vissa utsatta platser.

Genom att skriva under denna appell visar du att du vill att Stockholm Stad tillmötesgår styrelsens önskemål om att Trafikkontoret skall engagera sig i och åtgärda de trafiksäkerhetsfrämjande förslag vi kommer med.

 


Philip Weiss styrelseledamot i Villaföreningen Lindegården    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Philip Weiss styrelseledamot i Villaföreningen Lindegården lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...