Uteslut FIDESZ ur EPP!

Petition till alla medlemmar i Europeiska folkpartiet

Vi undertecknade överlämnar vördsamt denna petition för att uttrycka vår fullständiga bestörtning och djupa oro över det allt större inflytande som utövas av ungerska Fidesz och dess ordförande på Europeiska Unionens politiska arena.

Vi ber Er att radikalt ompröva Fidesz plats inom Europeiska folkpartiet och utesluta dem från er partigrupp före årets EP-val.

Vi har övertygande bevis som stöd för vår önskan, nämligen att Ungern, under ledning av Fidesz, inte längre kan betraktas som en demokratisk stat, eftersom Viktor Orbán och hans parti systematiskt har undergrävt rättsstatsprincipen och demokratiska institutioner, bland dessa

- Mediernas oberoende
- Den dömande maktens självstyre och oberoende
- Offentliga organs självstyre och oberoende förvaltning

såväl som det demokratiska systemet för kontroller och motvikter, och har dessutom använt våld mot medborgare och parlamentsledamöter.

Valet som hölls 2018 kan inte betraktas som demokratiskt, på grund av
- att oberoende medierapportering hade lyst med sin frånvaro
- att den Fidesz-styrda regeringen, för att stärka partiets popularitet, använde ungerskt och europeiskt skattemedel i särskilda propagandasatsningar och därigenom kringgick sina egna kampanjfinansieringsregler
- att samma regering, i detta sitt propagandakrig mot migranter och judisk finanskapitalism, använde sig av halvsanningar och uppenbara lögner
– i praktiken uppmuntrade de till hat, göt olja på väljarnas pyrande rädsla och skapade skräckinjagande syndabockar (vi föreslår med emfas att ni reder ut dessa händelser)

Fidesz djupt splittrande maktutövande har drivit miljontals ungerska medborgare i utanförskap. Dessa medmänniskor iakttar händelseutvecklingen med förstummelse och fasa.

FIDESZ och dess ledare har systematiskt undergrävt de demokratiska institutionerna, vilket har nästintill omintetgjort möjligheten till maktskifte, som i sin tur är ett huvudkriterium för demokrati.

Vi har svårt att förstå varför Ni tolererar FIDESZ som medlem i ert parti, eftersom det har upphört att vara demokratiskt, det har omvandlats till Viktor Orbáns personliga affärsrörelse.

För en tid sedan kom Ni med uttalanden och hänvisade till resultat för att hålla Orbán under kontroll. Vi har svårt att se vilka konkreta resultat dessa kan vara. Ska vi bli imponerade över att hans taktik för att kontrollera en folkmassa inte är "fri eldgivning"? Han har redan köpt vapnen och har ändrat konstitutionen på ett sätt som gör att vem som helst kan övervakas och trakasseras utan krav på något särskilt förfarande och tillräckliga skäl.

Han har skapat en rädslans och skrämselns atmosfär både inom och utanför sitt parti vilket är typiskt för diktatoriska regimer:

- Även enligt Europeiska åklagarmyndigheten har han utfört brottsliga handlingar för att öka släktens förmögenhet
- Han använder ungerskt och europeiskt skattemedel för att gagna sig själv
- Han uppviglar till hat och social utfrysning för att splittra det ungerska samhället och marginalisera oppositionen (”den som inte är med oss ​​är mot oss”) samt för att skapa en allt starkare känsla av ilska och frustration i stället för ett fredligt samhällsklimat
- De viktigaste statliga organen (Riksåklagarämbetet, Skattemyndigheten, Inrikesministeriet) styrs av hans förtrogna
- Regimen anstiftar till hat mot etniska grupper (mot våra judiska, romska och muslimska landsmän)
- Regimen har undergrävt oberoende mediers existens
- Regimen blåser upp  konflikter mellan ungerska medborgare genom skenheliga vantolkningar av den kristna läran

Fidesz och dess diktatoriska maktutövare förlöjligar Europeiska Unionens grundläggande värden, såsom solidaritet, frihet, jämlikhet och rättsstatsprincipen.

Det var inte över en natt dagens obehagliga situation uppstod i Ungern, processen som har lett till den har tyvärr pågått under längre tid. Vi instämmer fullständigt i att ungerska medborgare och deras olika partigrupperingar har haft en obestridlig roll i dessa händelser. EU:s organ har dock sin egen beskärda del av ansvaret för hur saker och ting har utvecklats, därför måste de även ta en del av skulden.

Vi har planer på att bilda en allians som kan katalysera och införliva demokratiseringsprocessen i Ungern. För att göra det skulle vi även behöva er hjälp och ert stöd.

Som ansvarskännande medborgare uppmanar vi Er därför att utesluta Fidesz från er parlamentariska grupp.