Återinför Nollvision för drunkningsolyckor!


20210706_175618.jpgDet är inte många som undgått rapporteringen av drunkningsolyckorna som inträffar varje sommar. I fjol var det 26st som omkom i drunkningsolyckor. Bara i juni månad i år har 23 personer rapporterats drunknade. Tre av dessa var små barn under tio år. Denna alarmerande trend måste stoppas!

De flesta i Sverige simmar oftast på sommaren. Många söker sig till olika stränder och badplatser, för svalkande bad och lek. Under de andra årstiderna badar man däremot inte lika mycket och för att bli en duktig simmare, som känner sig trygg i vattnet, så krävs det att man håller simkunskaperna färska. 

För att våra barn ska bli mer simkunniga och trygga med att simma, så måste de få möjlighet till att simma oftare. Fler simkunniga barn växer upp till simkunniga vuxna och risken för drunkningsolyckor minskar. Det är många barnfamiljer som inte har råd att sätta sina barn i simskola. Att kunna simma skall inte vara en klassfråga! 

Vi vill att Nollvision för Drunkningsolyckor skall återinföras i Sveriges alla kommuner. Enligt Skolverket skall simning anordnas av skolor redan ifrån första klass men detta följs inte på alla skolor. Vi vill att simundervisning i samband med idrotten ska sättas in redan i första klass, och detta måste säkerställas att så sker på alla skolor! På detta vis kommer en minskning av drunkningsolyckor att ske och många liv att räddas.

Skriv under - hjälp alla barn att bli simkunniga!

 

 

Not many people have escaped the reporting of drowning accidents that occur every summer. Last year, 26 people died in drowning accidents. In June alone this year, 23 people were reported drowned. Three of these were young children under the age of ten. This alarming trend must be stopped!

Most people in Sweden usually swim in the summer. Many people go to different beaches and bathing places, for cooling baths and play. During the other seasons, on the other hand, you do not bathe as much and to become a good swimmer, who feels safe in the water, it is necessary to keep your swimming skills fresh.

In order for our children to become more proficient in swimming and safe to swim, they must be given the opportunity to swim more often. More children who are able to swim grow up to be adults, that are able to swim and the risk of drowning accidents is reduced. There are many families with children who cannot afford to send their children to swimming school. Being able to swim should not be a class issue!

We want Zero Vision for Drowning Accidents to be reintroduced in all municipalities in Sweden. According to the National Agency for Education, swimming must be arranged by schools from the first grade onwards, but this is not followed at all schools. We want swimming lessons in connection with sports to be introduced already in the first grade, and this must be ensured that this happens in all schools! In this way, a reduction in drowning accidents will take place and many lives will be saved.

Sign this petition - help all children to become able to swim!


Doreen Ocaya-Bejermyr    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Doreen Ocaya-Bejermyr lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...