Återinför möjligheten för freestyledomare att tävla och döma samma dag

Detta är Svenska Hundfreestyleklubbens skrivelse till SKK/PtK, Prov- och tävlingskommittén och SKK/CS, Centralstyrelsen som föreslår att domare inte ska få tjänstgöra och tävla under samma dag. Detta försvårar arrangerandet av freestyletävlingar. Vill du vara med och påverka beslutet tar vi gärna emot din namnunderskrift. Läs igenom nedanstående brev till berörda parter och skriv under om du håller med.

 

Återinför möjligheten för freestyledomare att tävla och döma samma dag

2014 genomfördes en förändring inom svensk hundfreestyle, där möjligheten att tävla samma dag som man tjänstgjorde som domare togs bort. Efter diskussioner mellan Svenska Hundfreestyleklubben och Svenska Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté samt Centralstyrelsen, träffades en överenskommelse där domare får tävla samma dag som de tjänstgör, dock med vissa restriktioner. En domare får inte under ett tävlingsframförande dömas av en domare som han eller hon dömer tillsammans med i en annan klass samma dag. Denna kompromiss har fungerat betydligt bättre än att inte alls tillåta domaruppdrag och tävlande samma dag, men negativa konsekvenser har ändå kvarstått. Svenska Hundfreestyleklubben yrkar därför på en förändring av bestämmelserna, där domare vid officiella tävlingar återigen har möjlighet att tävla och döma samma dag utan restriktioner. Nedan följer ett förtydligande av klubbens syn på saken.

Negativa konsekvenser av restriktionerna

Under första halvåret av 2014 genomfördes tävlingar med den nya regeln att domare inte fick döma och tävla samma dag. De omedelbara konsekvenserna av regeln var. Avsevärt mycket svårare för arrangörer att hitta domare.

Tävlingar gick med ekonomisk förlust. Ett antal tävlingar tvingades ställa in. Sporten har sedan den blev officiell varit på stark frammarsch men kan fortfarande betraktas som liten i förhållande till andra hundsporter. Antalet tävlingar är förhållandevis få och både domare och tävlande reser ofta lång väg för möjligheten att tävla samt hjälpa till med tävlingsarrangemangen. Många aktiva inom sporten är såväl arrangörer, domare och aktivt tävlande. Vid regeländringen valde många domare att prioritera sitt eget tävlande vilket drabbade enskilda arrangörer och sporten som helhet. Arrangörerna tvingades anlita fler domare och också domare med längre resväg. Många domare minskade på antalet domaruppdrag vilket vi ser som ytterligare en negativ konsekvens. Domare som dömer regelbundet utvecklas hela tiden och håller sig uppdaterade. Vid dispensgodkännandet där domare numer får tävla och döma samma dag med undantaget av de specificerade domarkonstellationerna har det förvisso blivit en viss lättnad för arrangörernas villkor, men problemet kvarstår att det krävs fler domare och ofta domare med lång resväg.

Freestylesporten i framtiden

I samband med regeländringen såg vi en tillbakagång i utveckling av antalet tävlingar, och som en följd av Covid-19 har sporten helt stannat upp. Det är av högsta vikt att vi får alla förutsättningar för att ge svensk hundfreestyle en möjlighet att komma tillbaka, såväl för nya ekipage som är nyfikna på sporten och våra ekipage på högre nivå upp till landslag. Vi ser att en regel om att inte tillåtas döma och tävla samma dag får så stora konsekvenser att det ger allvarliga följder för sporten. Den nuvarande dispensregeln om att inte tävla för en domare som man tjänstgjort tillsammans med samma dag är ett bättre alternativ än att inte tillåtas döma och tävla alls samma dag, men trots detta blir konsekvenserna negativa i form av svårare ekonomisk situation för arrangörerna samt svårigheter att få ihop ett domarschema. Därutöver ser vi stora positiva effekter av domare som själva tävlar aktivt, då de håller igång sitt bedömningstänk och är särskilt engagerade i sporten. Bästa förutsättningar för svensk hundfreestyle är därför att återta de tidigare bestämmelserna att tillåta domare att tjänstgöra och tävla samma dag, utan särskilda restriktioner. Vi som huvudman för sporten har diskuterat grundligt ur samtliga perspektiv och ser inga hinder eller etiska tillkortakommanden i situationen. Om vi ansåg att risk för jäv förelåg skulle ett yrkande av detta slag inte kunna vara möjligt, då Svenska Hundfreestyleklubben vill sportens bästa. Domarkåren är professionell och vi tillser objektivitet och kvalité i bedömningarna genom regelbundna obligatoriska domarkonferenser och fortlöpande dialog, samt ständig utveckling och förbättring av domarutbildningarna. Det har aldrig kommit in klagomål eller synpunkter från tävlande, arrangörer eller medlemmar klubben i samband med att domare tjänstgjort och tävlat samma dag. Vi kan se att synen på situationen är helt enig hos samtliga aktiva och inblandade i Svenska Hundfreestyle.

Med denna motivation yrkar därför Svenska Hundfreestyleklubben på en generell dispens från regeln att domare inte får tjänstgöra och tävla samma dag, och att det återigen blir tillåtet för domare att vara både tävlande och domare samma dag, utan restriktioner.


SHFK genom Pernilla Pöykiöniemi    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att SHFK genom Pernilla Pöykiöniemi kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...