Assistans drogs in med kort varsel – trots att sonen inte klarar sig själv

15-åriga Anton i Höganäs behöver hjälp med det mesta i sin vardag. Därför ansökte hans föräldrar om ökad assistans, från en till två personer. Beskedet: Assistansen dras in helt – om två veckor. Nedan finns utdrag från Helsingborgs Dagblad.

 

Den 25 februari fick Joacim och Camilla Lord hem ett brev från socialförvaltningen i Höganäs. Där fanns ett beslut om att de drygt två veckor senare blir utan personlig assistent till sin 15-årige son Anton med grav autism och utvecklingsstörning.

– Jag fick en sådan chock att jag spydde i två dagar. Han klarar sig inte utan dem, säger Camilla Lord.

I brevet står det visserligen att Anton har ett omfattande behov av hjälp i sin vardag, men ingenstans går att läsa hur den hjälpen kommer se ut.

Föräldrarna har själva behövt ta kontakt med kommunen för att få mer information. De har överklagat beslutet till förvaltningsrätten och kommer ha ett digitalt möte med kommunen på måndag.

Anton behöver bland annat hjälp med personlig hygien och att ordna måltider. Han kan inte prata mer än enstaka ord och saknar tidsuppfattning.

Föräldrarna beskriver att sonens utvecklingsnivå motsvarar en treårings, vilket styrks av en psykolog. Ändå anser kommunen att Anton är tillförsäkrad goda levnadsvillkor.

Joacim och Camilla Lord blir tysta när de funderar på hur deras vardag kommer se ut om två veckor. Joacim Lord skakar på huvudet.

– Vi kan ju inte kunna jobba heltid, säger han uppgivet.

Han beskriver ett livspussel som också inkluderar deras sexåriga dotter, och landar i att det inte går ihop. Anton kan bli utåtagerande och därför kan en förälder inte vara ensam med båda barnen.

I ett intyg från en specialistläkare i barnneurologi står det bland annat att Anton måste ha minst två vuxna i närheten för att inte försätta sig själv eller andra i fara.

Till skillnad från de flesta andra 15-åringar klarar Anton inte av att vara hemma själv, än mindre att vistas utomhus. I två år har han haft personliga assistenter. I skola och på fritids har de alltid varit två, hemma endast en. Där har dock en förälder alltid varit med.

Föräldrarna ansökte därför om att få dubbelassistans när sonen inte är i skolan eller på fritids. Något som alltså resulterade i att Anton inte får personlig assistans över huvudtaget.

I samband med ansökan gjordes en bedömning av Antons aktivitet i vardagen, en så kallad ADL-utredning. Trots att den beskrivs som bristfällig har den delvis legat till grund för beslutet. I ADL-utredningen står det att ”Anton behöver en person som alltid hjälper honom vid alla aktiviteter under dagen.”

I en annan del av beslutet beskrivs Antons hjälpbehov med kommunikation. Där konstateras att även om kommunikation hade räknats som ett grundläggande behov för Anton så hade ingen tid beviljats, eftersom han inte har någon egen önskan till det.

– Det är ju skitsnack. De tänker att för att han har autism och har svårt i stora sammanhang så behöver han inga människor, säger Camilla Lord.

Anton förstår inte att hans personliga assistenter kommer att sluta. Camilla Lord tänker sig att han kommer stå framför schemat på sin digitala pekskärm och bläddra vecka för vecka och se att det inte kommer någon.

Hennes ögon tåras när hon föreställer sig familjens framtid.

– Jag vill inte ens veta hur han kommer att reagera. Jag ser framför mig att han kommer riva stället till sist, säger Camilla Lord.

 

Läs mer på HD

Assistans drogs in med bara veckors varsel – trots att sonen inte klarar sig själv (hd.se)