Ang padelbanor på Alevallen

Med anledning av Alets IKs intention att anlägga 3 padelbanor på grusbanan vid Alevallen.

Vi grannar till Alevallen välkomnar anläggningen av de nya padelbanorna, men samtidigt vill vi framföra vår oro inför ökad trafik i området. 
 
Området väster om Alevallen har i dagsläget ingen genomfartsled, men trafikeras frekvent av såväl cykel- som gångtrafikanter som pendlar till och från centrum, besöker Västra stranden, Brottet eller vill ta sig till och från Prins Bertils stig. Om somrarna är Gathenhielmsvägen/Kopparmöllevägen mycket trång till följd av trafik och parkerade bilar till besökare av västra stranden. Redan idag förekommer buskörningar av såväl bilar som andra motordrivna fordon och vi upplever redan ett behov av farthinder för att begränsa hastigheterna på vägen. 
 
Med de nya padelbanorna, som enligt ritningar ska ha parkeringar i anslutning på grusbanan, oroar vi oss för en ökad trafikering av Gathenhielmsvägen/Kopparmöllevägen. 
 
Vi vill därför framföra vårt starka önskemål att infart till padelbanorna ska gå genom Alevallens östra infart där redan stor befintlig parkering finns, och att grindarna på västra sidan om planen stängs för biltrafik. Vi önskar samtidigt framföra önskemål om hastighetsbegränsande åtgärder (så som farthinder etc.) på Gathenhielmsvägen/Kopparmöllevägen eftersom vi inser att risken för ökad trafik finns trots att padelspelare hänvisas till parkering via andra sidan.
Vi vill samtidigt belysa att vi ställer vi oss positiva till nybygget och hoppas och tror det kommer bidra till ett trevligt tillskott i grannskapet! 

Oskar Hagströmer    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Oskar Hagströmer överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...