Ändra lagen om tidsbegränsad anställning för GSS/K

I lagen om vissa försvarsmaktsanställningar från 2012 regleras Försvarsmaktens möjlighet att anställa gruppbefäl, soldater och sjömän. Där framgår att anställningstiden får uppgå till högst tolv år. Det är därför inte upp till Försvarsmakten att fatta beslut om att häva begränsningen, utan det åligger riksdag och regering att förändra lagstiftningen i fråga.

 

Det är helt orimligt att vi är tidsbegränsade på det sättet vi är idag. Att regeringen tagit ett beslut där chefer inom Försvarsmakten inte har mandat att kunna förlänga någons kontrakt till mer än 12 år. Det är otroligt mycket kunskap och kompetens som nu går till spillo. Är det inte just kompetent personal vi vill behålla, framförallt när säkerhetsläget ser ut som det gör?

Borde det inte vara upp till arbetsgivaren om kontraktet skall förlängas, och med hur länge?

Skall vi ha ett yrkesförsvar så är soldatens/sjömannens roll minst lika viktig. 

Skriv på namninsamlingen, och var med och gör skillnad!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sarah Algstrand lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...