Förnybar el på lika villkor!

Namninsamling för skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion

Det måste bli lika villkor för alla som vill producera sin egen förnybara el. Sedan snart två år tillbaka får vissa hushåll med egen elproduktion en skattereduktion. Men tyvärr gäller det bara de som kan sätta upp solceller på det egna taket eller ett litet vindkraftverk på tomten. Även de som bor i lägenhet och köper andelar i solkraft och vindkraft borde omfattas av skattereduktionen. Först då kan alla investera i grön el på lika villkor – oavsett om man bor i villa eller lägenhet.

Vi behöver mer förnybart och regeringen har länge lovat att utreda hur även andelsägare av förnybar el ska kunna få en skattereduktion. Men utredningen drar ut på tiden.

Vill du också se en rättvis beskattning av egen, grön elproduktion?

Skriv under nu!

100% förnybart
Greenpeace
Naturskyddsföreningen

WWF

Dala Vindkraft Ekonomisk förening
OX2:s vindkraftskooperativ
SERO

Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening
Solkompaniet
Svensk Vindkraftförening
Sveriges Vindkraftkooperativ
Telge Energi
Telge Energi Vind Ekonomisk Förening
VästanVind Vindkraftskooperativ


Linda Burenius Magnusson    Kontakta namninsamlingens skapare