Vi vill ha ambulanshelikoptern i Mölnvik

I över 20 år har ambulanshelikoptern varit placerad i Mölnvik och vi vill precis som landstingsalliansen att verksamheten fortsätter vara kvar på Värmdö. Helikopterns placering är viktig, då den underlättar enormt med möjligheten till snabba insatser i skärgården.  

Senast september ska länsstyrelsen fatta beslut om landstinget får fortsätta bedriva helikopterverksamheten på Värmdö.  

Alliansen i Värmdö vill i likhet med landstingsalliansen med denna namninsamling visa på det stora stöd som finns bland medborgarna för att verksamheten ska få fortsätta bedrivas på sin nuvarande plats.  

Namninsamlingen kommer lämnas över till både Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholm under vecka 34.  

Skriv på senast den 23 augusti 2017.

Rör_inte_vår_helikopter_(2).png


Alliansen i Värmdö    Kontakta namninsamlingens skapare